Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Amortyzacja samochodu osobowego w firmie

Środki trwałe są nieodłączną częścią większości przedsiębiorstw. Uznanie danego składnika majątku za środek trwały wymaga spełnienia szeregu warunków.  Amortyzacja środków trwałych polega na stopniowym zużyciu składników majątku poprzez odpisy amortyzacyjne. Odpisy te dokonywane są drogą systematycznego rozłożenia wartości środków trwałych na ustalony okres amortyzacji. Kiedy dany składnik majątku stanowi środek trwały?  Zgodnie z art. 3 […]

Leasing operacyjny a leasing finansowy.

Czym jest leasing? Leasing to umowa pomiędzy finansującym (pot. Leasingodawcą), a korzystającym (pot. leasingobiorcą) dotycząca przekazania prawa do korzystania z określonej rzeczy, na pewien ustalony okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty. Jakie są korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy? 1. możliwość rozliczenia podatku VAT2. niewielkie zaangażowanie własnego kapitału3. optymalizacja obciążeń podatkowych (tzw. tarcza podatkowa) […]