Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Zasady dokonywania potrąceń alimentacyjnych

Potrącenia alimentacyjne mają pierwszeństwo przed każdym innym potrąceniem i jako jedyne nie są ograniczone kwotą wolną. Niezależnie od tego jakie wynagrodzenie otrzymuje pracownik na poczet alimentów potrąca się 60% wynagrodzenia. W określonych przypadkach pracodawca przy potrącaniu należności alimentacyjnych może dokonywać tego rodzaju potrąceń bezpośrednio na wniosek wierzyciela. Jaka jest wysokość potrąceń alimentacyjnych? Potrąceń z wynagrodzenia za pracę dokonuje […]