Szkolenia BHP

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Przedsiębiorco! Do Twoich obowiązków należy zapewnienie pracownikowi szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pierwsze szkolenie musi odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, kolejne może już w jej trakcie.

Pozwól swoim pracownikom na bezpieczną, nikomu niezagrażającą pracę – umów szkolenie! 

Facebook