Mówiąc o księgach rachunkowych...

mówimy o dzienniku, kontach syntetycznych oraz analitycznych czy zestawieniu obrotów i sald kont.

Przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w celu rozliczenia się z fiskusem. 

Brzmi skomplikowanie? Właśnie dlatego powinieneś mieć od tego biuro rachunkowe.

A jeśli chcesz najlepsze – jesteśmy.