Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej przedstawiło projekt pakietu SLIM VAT 2, który ma usunąć wiele przestarzałych i niepotrzebnych już obowiązków spoczywających na podatnikach VAT. Zgodnie z intencją MF, większość uproszczeń przewidzianych w pakiecie SLIM VAT 2 ma wejść w życie już 1 października 2021 roku, a część od początku następnego roku.

Proponowane zmiany podzielono na 5 obszarów:

  • prostsze fakturowanie,
  • przyjazne odliczanie VAT,
  • obrót międzynarodowy,
  • łatwiejszy obrót nieruchomościami,
  • poprawa płynności w MPP i ulga na złe długi.

Pakiet SLIM VAT 2 ma rozwiązać problem między innymi z fakturami zbiorczymi. Proponowane ułatwienie polega na zniesieniu ograniczeń w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących. Po wejściu w życie SLIM VAT 2 możliwe będzie stosowanie ich, np. gdy przedsiębiorca udzieli rabatu dla poszczególnych dostaw lub usług. W efekcie zmiana ułatwi, przyspieszy i uelastyczni zbiorcze korekty, a to oszczędzi czasu przedsiębiorcom.

Z nowych rozwiązań mają być zadowoleni także przewoźnicy oraz użytkownicy komunikacji zbiorowej. Obecnie aby bilet (np. kolejowy czy autobusowy) mógł być uznany za fakturę, musi dokumentować, przejazd na odległość co najmniej 50 km. Przy mniejszych odległościach konieczne jest kłopotliwe proszenie o fakturę w kiosku albo u kierowcy. Ma być zatem zniesiony limit kilometrów.

Projekt zakłada również zmiany dla firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Ma zostać wprowadzona opcja przekazywania środków między rachunkami VAT podatnika prowadzonymi w różnych bankach. Przedsiębiorcy uzyskają także możliwość płacenia z rachunku VAT składek na rzecz KRUS.

Kolejnym ułatwieniem ma być brak konieczności wskazywania przyczyny korekty faktur. Planuje się również rezygnację z duplikatów faktur oraz wydłużenie możliwości wystawienia faktury z 30 do 60 dni przed dostawą towarów, wykonaniem usługi czy otrzymaniem zaliczki. Ma się zwiększyć również elastyczność realizacji prawa do odliczenia VAT.

Jako inne zmiany zawarte w pakiecie SLIM VAT 2 można wymienić m.in.

  • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat
  • ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej
  • uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT
  • pełniejsza neutralność w opodatkowaniu importu usług,
  • łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami
Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *