Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy
w porozumieniu z Radą Rynku Pracy:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
  procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
  województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie
  związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin
  wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
  cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie
  sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Warto korzystać z możliwości jakie daje Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Pozwala to na poszerzenie wiedzy pracowników oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Więcej informacji można znaleźć na: KFS 2024 – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Urząd Pracy
Urząd Pracy
Udostępnij artykuł: