Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Dzisiejszy artykuł jest ostatnim z serii o zmianach jakie wprowadzi Polski Ład. Zapraszamy do lektury!

Dekada rozwoju – programy

 • 500 tys. nowych miejsc pracy
 • Nowoczesna infrastruktura – program zakłada rozbudowę sieci autostrad i dróg ekspresowych, rozwój i remont dróg lokalnych inwestycje w drogi kolejowe, budowa obwodnic, likwidacja niebezpiecznych miejsc
 • Transport – nowe i ekologiczne tabory, rozbudowa kolei aglomeracyjnej, inwestycje w porty i centra logistyczne
 • Dostępne usługi społeczne – modernizacja placówek medycznych, edukacyjnych sportowych i kulturalnych, rewitalizacja przestrzeni publiczne
 • Cyfrowa Polska – program ten mówi o nowej infrastrukturze informatycznej oraz walce z wykluczeniem cyfrowym
 • Inwestycje w Twój dom – rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa lokalnych oczyszczalni, program wymiany źródeł ciepła, fotowoltaika, mała retencja
 • Czysta energia – rozbudowa sieci energetycznej, rozwój technologii OZE, modernizacja ciepłowni

Polska – nasza ziemia

 • Radykalne uproszczenie dla rolników
 • Większa swoboda pracy rolniczej
 • Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – zwiększona zostanie stawka dopłat za paliwo rolnicze ze 100 PLN za 1 ha – do 110 PLN za 1 ha oraz przedstawiony zostanie nowy system rozliczeń, wygodny dla rolnika i tańszy dla państwa
 • Więcej ziemi dla rolników – stworzony zostanie centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi
 • Ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolny
 • Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD) – zmiana przepisów dotycząca możliwości sprzedaży wysyłkowej w ramach RHD na terenie całej Polski oraz utworzenie programu wsparcia KOWR
 • Jedno cyfrowe okienko dla rolnika – przeprowadzona zostanie cyfryzacja całego procesu obsługi rolnika. Przez Internet możliwe będzie m.in. obsługiwanie wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz podatki za ziemię.
 • Elastyczny PROW dla małych i średnich gospodarstw –  program zakłada, że w PROW pojawią się zachęty finansowe dla tych rolników, którzy zdecydują się na wprowadzanie w swoich gospodarstwach określonych elementów nowych technologii, redukujących koszty funkcjonowania gospodarstwa – m.in. rolnictwa precyzyjnego.
 • Program rozwoju miejscowości popegeerowskich
 • Wsparcie lokalnych producentów w eksporcie – w ramach tego programu zostanie zorganizowana sieć biur, będących centrami eksportu, w których radcy handlowi będą wspierać zarówno Polska – nasza ziemia – programy79 małych, jak i dużych rolników w poszukiwaniu klientów, w sprawach logistycznych oraz udzielać wsparcia w za[1]kresie spełniania formalności sanitarnych. Biura powstaną m.in. w Chinach, Indiach, USA i Kanadzie
 • Zachęty do spółdzielczości rolnej – zostanie stworzony system zachęt dla spółdzielczości rolnej w różnych obszarach
 • Monitoring upraw rolnych przeciwdziałający suszy – stworzony zostanie satelitarny system monitoringu upraw rolniczych na terenie całego kraju
 • Kodeks rolny – opracowanie i przyjęcie Kodeksu rolnego
 • Rozwój sieci manufaktur spożywczych
 • Paszportyzacja polskiej żywności – zbudowany zostanie cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „„od pola do stołu”. Umożliwi on mniejszym gospodarstwom zajęcie lepszej pozycji konkurencyjnej w łańcuchu dostaw, dzięki prostym rozwiązaniom wskazującym na wysoką jakość i bezpieczeństwo produkowanej przez nich żywności lub surowców.
 • Spółdzielnie energetyczne rolników – program ten to szansa na osiągnięcie niezależności energetycznej na poszczególnych obszarach wiejskich.
 • Fundusz Wzajemnego Gwarantowania Dochodów dla rolników
 • Kapitał dla spółdzielczości – wprowadzone zostaną specjalne narzędzia pozyskiwania kapitału, które pozwolą spółdzielniom emitować udziały inwestycyjne w celu realizacji konkretnych projektów.
 • Większa ochrona producentów rolnych – utworzenie rachunku powierniczego oraz zmiany w prawie dzięki którym powstrzyma się plagę nieterminowych wypłat oraz braku realizacji zobowiązań finansowych.

Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek

 • Narodowy Edukacyjny Program Wyrównywania Szans po COVID-19 – aby zniwelować wzrost luki edukacyjnej uruchomione zostaną dodatkowe, dobrowolne zajęcia, których będzie stworzenie możliwości uzupełnienia materiału i wiedzy tam, gdzie na skutek pandemii pojawiły się zaległości. Oprócz nadrabiania wiedzy drugim elementem programu będzie promocja aktywności sportowej przez turnieje w najpopularniejszych dyscyplinach.
 • Kompetencje cyfrowe – szkolenie wybranych do tego celu nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych. Późniejszym ich zadaniem będzie przekazanie uczniom jak poruszać się w gąszczu informacji, zachować bezpieczeństwo w sieci oraz odporność na fake newsy.
 • „Zielona szkoła” (1000 zeroemisyjnych szkół) – program ten zakłada kompleksową termomodernizację i remont placówek oświatowych.
 • Dodatkowy model wsparcia psychologicznego oraz gabinet psychologiczno-pedagogiczny w każdej szkole
 • Przyjazna i dostępna szkoła dla wszystkich – celem programu jest przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi, tak by zapewnić warunki sprzyjające integralnemu rozwojowi dla wszystkich uczniów.
 • Akcja „„Poznaj Polskę” – w programie tym znajdą się środki na dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół ponadpodstawowych na Kresy Wschodnie oraz do innych miejsc dziedzictwa I Rzeczpospolitej.
 • Kredyt studencki – wprowadzone zostaną zmiany w prawie bankowym, które umożliwią udzielanie kredytów osobom, które potrzebują środków do utrzymania się w trakcie studiów w Polsce lub za granicą, a są pozbawione stałych dochodów. Po okresie studiów pieniądze będą zwracane z narastającą ratą dostosowaną do rosnących przychodów absolwentów.
 • Program Świetlica
 • Fundusz nowoczesnych kompetencji – utworzony zostanie fundusz, którego celem będzie pobudzenie współpracy biznesu ze światem nauki. Będzie on wypełniał luki między badaniami akademickimi a wymaganiami przemysłu, realizował dofinansowania do funduszy UE na badania i rozwój, a także wspomagał przekwalifikowanie pracowników w ramach cyfryzacji polskiego przemysłu.
 • Kadry przyszłości – utworzony zostanie nowy program stypendialny dla najlepszych w kategoriach: sport, zaangażowanie społeczne, osiągnięcia artystyczne, działania proprzedsiębiorcze.
 • Program Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej
 • Oświatowe MBA
 • Fundusz sportowy i więcej historii w programie nauczania – zwiększona ma zostać liczba godzin wychowania fizycznego oraz większa różnorodność w zakresie sposobu prowadzenia zajęć. Rola historii w programie nauczania ma zostać zwiększona, zwłaszcza w szkołach średnich.

Czysta energia, czyste powietrze – programy

 • Sprawiedliwa transformacja energetyczna
 • Czyste powietrze – usprawnienie programu Czyste Powietrze
 • Woda dla Polski
 • Rządowy Program Małej Gazyfikacji Wyspowej – dostarczenie gazu typu LNG do tych lokalizacji, do których nie dotarła jeszcze gazyfikacja sieciowa.
 • Energia słoneczna na każdą kieszeń – poszerzenie programu Mój Prąd m.in. o ładowarki samochodów elektrycznych, magazyny energii i inteligentne systemy zarządzania energią w domu – aby wytwarzana energia elektryczna była jak najlepiej wykorzystywana w miejscu jej wytworzenia.
 • Koniec z betonem w centrach miast – wdrożenie nowych narzędzi zwalczania wysp ciepła w miastach poprzez:
  • likwidację betonu i asfaltu tam gdzie jest to możliwe,
  • nasadzenie drzew i krzewów
  • tworzenie mikroparków, zielonych ścian i dachów
 • Rozwój technologii wodorowej
 • Farmy wiatrowe na morzu
 • Polska elektrownia atomowa
 • „‚Zielony” budżet obywatelski
 • Fundusz ekologii
 • Transport niskoemisyjny
 • Nowe parki narodowe
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *