Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

W dzisiejszym artykule zapraszamy Państwa do zapoznania się ze zmianami w kolejnych trzech obszarach Polskiego Ładu.

Uczciwa praca – godna płaca – programy

 • Likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn – duże przedsiębiorstwa zostaną zobligowane, aby na żądanie pracownika w ciągu 30 dni uzasadniły powód wypłacania określonego wynagrodzenia. Zatrudnieni będą mogli też zażądać informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same lub podobne obowiązki.
 • Ulga w PIT na powrót z emigracji – poprawa podaży pracy. Zostanie wprowadzona ulga dla Polaków, którzy powrócą z emigracji. I tak od roku 2022 będą mogli wykazać w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 000 zł.
 • Podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł – zmiana ta wiąże się z niższymi podatkami dla osób o niskich i średnich dochodach. Kwota wolna w wysokości 30 tys. PLN oznacza w istocie brak podatku od płacy minimalnej.
 • Podniesienie progu podatkowego – próg zostanie podwyższony do 120 tys. zł co pozwoli na zatrzymanie większej ilości pieniędzy w kieszeniach Polaków.
 • Ulga dla klasy średniej
 • Reforma wsparcia zatrudnienia – w ramach planowanej reformy:
  • powiatowe urzędy pracy ukierunkują swoje działania nie tylko na wspieranie osób poszukujących pracy, ale również na pracowników poszukujących możliwości rozwoju oraz pracodawców poszukujących pracowników
  • procedura rejestracji osób bezrobotnych dla potrzeb ubezpieczenia zdrowotnego zostanie przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co umożliwi zmniejszenie biurokracji w urzędach pracy.
  • Wojewódzkie urzędy pracy będą kontynuować swoje zadania dotyczące koordynacji wsparcia dla rynku pracy na poziomie regionalnym – współpracując z uczelniami i ośrodkami szkoleniowymi.
 • Ułatwienie łączenia pracy z życiem rodzinnym – zmieniona zostanie definicja osoby bezrobotnej, by zachęcić do aktywizacji zawodowej w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Uregulowanie pracy zdalnej – stworzony zostanie zapis umożliwiający świadczenie pracy z dowolnego miejsca, w ramach wykorzystania sprzętu zapewnionego przez pracodawcę oraz formuła diety lub ryczałtu na pracę zdalną
 • Ograniczenia w stosowaniu „„umów śmieciowych” – ograniczone zostanie wykorzystywanie umów cywilnoprawnych m.in. za sprawą pełnego oskładkowania umów zlecenia
 • Godna praca dla młodych – program ten będzie miał na celu zwiększenie stabilności zatrudnienia młodych osób (tj. do 30 r.ż.) przez inwestycje w ich kompetencje i dostarczenie kompleksowego wsparcia zawodowego.
 • Wzmocnienie szans rozwojowych mniejszych miejscowości – stworzony ma być system zachęt dla firm, aby we współpracy ze strefami ekonomicznymi otwierały swoje filie w mniejszych miastach. Wśród przedsiębiorstw będziemy promować pracę zdalną, aby pracownicy z mniejszych ośrodków mogli znaczną część pracy wykonywać bez potrzeby dojeżdżania.

Dobry klimat dla firm

Małe przedsiębiorstwa

 • Niższe podatki dla mikrofirm – wprowadzenie wyższej kwoty wolnej
 • Ulga na prototypy
 • Fundacje rodzinne – umożliwienie założenia fundacji rodzinnych, które mają służyć zapewnieniu wielopokoleniowej sukcesji biznesu i akumulacji rodzimego kapitału.
 • Ulga konsolidacyjna – firmy potrzebują impulsu do szybkiego przeprowadzenia procesów konsolidacyjnych i zwiększania przewagi konkurencyjnej. Efekt ten zostanie osiągnięty przez ulgę w podatku CIT.
 • Ryczałt dla przychodów zagranicznych – program ten skierowany jest do nierezydentów, którzy zdecydują się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski. Jeśli to zrobią to od dochodu zagranicznego zapłacą stały ryczałt.
 • Program powrotu kapitału – jest to specjalny program dla Polaków, którzy mają majątek bądź ukrywają dochody za granicą. W ramach programu będą mogli oni powrócić z majątkiem i dochodami bez obaw o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania

Średnie przedsiębiorstwa

 • Ulga na automatyzację i robotyzację produkcji – wsparcie to ma pobudzić przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne i długoterminowe projekty rozwojowe.
 • Podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej
 • Ulga na IPO – będzie to ulga podatkowa, która ma wpłynąć na zmniejszenie kosztów wejścia na giełdę.
 • Symultaniczna ulga IP-BOX I B+R
 • Estoński CIT dla większej liczby firm
 • Łatwiejszy dostęp do finansowania venture capita – program ten ma na celu wdrożenie rozwiązań, które wyeliminują istniejące bariery podatkowe

Duże przedsiębiorstwa

 • Interpretacje 590, czyli pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji
 • Centrum obsługi podatkowej inwestora – powstanie w Ministerstwie Finansów specjalnego biura odpowiedzialnego za kontakty z inwestorami strategicznymi
 • Uproszczenia w zakresie cen transferowych
 • Wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników – program ten zakłada, że koszty związane z zatrudnianiem naukowców można odliczać od podatku
 • Grupy VAT – rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych nie będą objęte podatkiem VAT, co oznacza dla nich oszczędność finansową, niższe koszty obsługi, a przy tym uproszczenie działalności analitycznej KAS.
 • Opcja opodatkowania vat dla instytucji finansowych – będzie to program zachęcający do inwestowania w Polsce przez sektor finansowy
 • Ustawa o programach akcjonariatu pracowniczego:
  • skala makro:
   • stworzenie mechanizmu sprzyjającego budowie silnej klasy średniej i unikaniu lub ograniczaniu alokacji bogactwa narodowego jedynie w rękach nielicznych oligarchów
  • skala mikro:
   • zwiększenie możliwości inwestycyjnych i rozszerzenie źródeł pozyskania kapitału na cele rozwojowe spółek,
   • polepszenie wyników ekonomicznych spółek w rezultacie zwiększonej lojalności i motywacji do pracy zatrudnionych w nich współwłaścicieli,
   • zabezpieczenie spółek przed wrogim przejęciem czy likwidacją zakładu pracy

Cyber Poland 2025 – najważniejsze programy

 • Satelitarny System Obserwacji Ziemi
 • Cała Polska w zasięgu – program ten zakłada, że do 2024 r. każde gospodarstwo domowe w Polsce będzie miało dostęp do szerokopasmowego internetu z możliwością modernizacji do prędkości dostępnej w gigabitach na sekundę. Wyeliminujemy też ostatnie „„białe plamy” zasięgu telefonii komórkowe
 • 5G – szansa dla Polski – zagwarantowanie niezakłóconego dostępu do 5G w obszarach miejskich i na głównych szlakach komunikacyjnych do 2025 r.
 • Usługi prawdziwie cyfrowe – pełna cyfryzacja usług publicznych
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *