Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Ponad dwa tygodnie temu tj. 15 maja 2021 r. poznaliśmy założenia Polskiego Ładu. Czym on tak naprawdę jest i jakie zmiany wprowadzi? Zapraszamy na cykl 3 artykułów na ten temat.

Polski Ład to program społeczno-gospodarczy, którego głównym autorem jest Mateusz Morawiecki. Elementami tego programu są:

 1. Plan na zdrowie
 2. Uczciwa praca – godna płaca
 3. Dekada rozwoju
 4. Rodzina i dom w centrum życia
 5. Polska – nasza ziemia
 6. Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek
 7. Dobry klimat dla firm
 8. Czysta energia, czyste powietrze
 9. Cyber Poland 2025
 10. Złota jesień życia

Dzisiejszy artykuł przybliży Państwu programy zmian z trzech obszarów tj.: Plan na zdrowie, Rodzina i dom w centrum życia oraz Złota jesień życia.

Plan na zdrowie – programy

 • 7 proc. PKB na zdrowie – celem tego programu jest osiągnięcie średniej wydatków na zdrowie w relacji do PKB w ciągu 6 lat.
 • „Profilaktyka 40+” – uruchomiony zostanie program badań profilaktycznych finansowany ze środków publicznych.
 • Zniesienie limitów u specjalistów – rozszerzona zostanie opieka ambulatoryjna i zniesione zostaną limity przyjęć u specjalistów we wszystkich dziedzinach medycyny dla wszystkich Polaków, także u pacjentów poniżej 18. roku życia.
 • Wyższe wynagrodzenia kadr medycznych – minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych zostanie podwyższone
 • Kadry medyczne – wprowadzona zostanie szybka ścieżka wejścia do zawodu dla pielęgniarek, które mają kwalifikacje, a nie pracują w zawodzie. Dodatkowo będzie zwiększana liczba lekarzy specjalistów oraz zwiększanie wynagrodzeń młodych lekarzy.
 • Agencja Rozwoju Szpitali
 • Drugi etap reformy sieci szpitali
 • Ustawa o jakości
 • Krajowa Sieć Onkologiczna
 • Krajowa Sieć Kardiologiczna – celem jest budowa programu, który umożliwi nielimitowany dostęp pacjentów kardiologicznych do diagnostyki i terapii, koordynację leczenia, wdrożenie programów prewencji pierwotnej i wtórnej, a przez to obniżenie śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, pozostających wciąż głównymi przyczynami zgonów Polaków
 • Rozwój nowoczesnych technologii w służbie zdrowia
 • Usprawniona nocna pomoc lekarska – szpitale mają działać na zasadzie e trzech etapów kontaktu z pacjentem w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej:
  • pierwszy poziom – wstępna diagnostyka i e-rejestracja pacjenta
  • drugi – sieć powiatowych ambulatoriów całodobowych,
  • trzeci – interwencja karetki ratownictwa medycznego i transport do szpitalnego oddziału ratunkowego
 • Program badawczy nad COVID-19 – zespoły badawcze z najlepszych polskich uniwersytetów i szpitali otrzymają wsparcie finansowe dla prac nad lekami i szczepionkami chroniącymi przed kolejnymi mutacjami wirusa. Dla chorych, którzy wymagają pomocy w rekonwalescencji postcovidowej, realizowany będzie program rehabilitacji.

Rodzina i dom w centrum życia – programy

 • Mieszkanie bez wkładu własnego – program ma za zadanie zwiększyć dostępność do sfinansowania własnego mieszkania. Państwo będzie gwarantować maksymalnie 100 tys. PLN wkładu własnego dla biorących kredyt lub oferować dofinansowanie w wysokości do 160 tys. PLN dla osób korzy[1]stających z mieszkalnictwa społecznego czy też rodzin wielodzietnych (w zależności od liczebności rodziny). Program ten skierowany jest do:
  • osób, które chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego
  • osób, które chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku wtórnego
  • osób, które chcą wybudować dom
 • Mój dom 70m2 – bez zbędnych formalności – wprowadzone zostaną przepisy regulujące budowę małych domów mieszkalnych. Budowa budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia.
 • Powszechny i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych – program ten ma na celu zapewnić dostęp do diagnostyki prenatalnej dla wszystkich kobiet w ciąży, a nie tylko dla tych z grupy ryzyka.
 • Darmowa szczepionka przeciwko HPV
 • Rozszerzenie programu Maluch+ – tworzenie i utrzymywanie przyzakładowych żłobków
 • Korzystniejsze rozliczanie podatków dla małżeństw – możliwość rozliczania się razem ze współmałżonkiem już od roku zawarcia małżeństwa, a nie dopiero w roku kolejnym.
 • Większa elastyczność pracy dla rodziców – w związku z brakiem dostępu do usługi instytucji opiekuńczej oboje rodzice uzyskają większą elastyczność pracy. Pracodawca będzie zobowiązany zgodzić się na wykorzystanie przynajmniej jednego z trzech instrumentów:
  • świadczenie pracy w formie telepracy bądź pracy zdalnej
  • pracy w zmniejszonym wymiarze godzin
  • przesunięcia godzin rozpoczynania i kończenia pracy
 • Spersonalizowane wsparcie młodych matek przez urzędy pracy
 • Centrum Dziecka i Rodzin – będzie to nowa jednostka systemu oświaty, wspomagającą rozwój dzieci, osób uczących się oraz rodzin oczekujących lub wychowujących dzieci. CDR-y powstaną z przekształcenia publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Do ich podstawowych zadań będzie należało prowadzenie oceny funkcjonalnej dzieci i osób uczących się, w tym uczniów, słuchaczy, studentów i osób dorosłych w kształceniu ustawicznym.
 • Tożsamość polskiej rodziny
 • Usprawnienie mediacji sądowych – wprowadzenie instytucji sędziego koordynatora ds. mediacji w sądach rejonowych
 • Żłobek w każdej gminie – każda gmina, która będzie chciała zorganizować żłobek na swoim terenie
 • Ochrona dzieci i rodziny
 • Kapitał Opiekuńczy – wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego dla rodziców w kwocie 12 tys. zł. Pieniądze te rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia.
 • Silna promocja rodziny i kształtowanie postaw prorodzinnych
 • Realne wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Złota jesień życia – programy

 • Emerytury bez podatku do 2 500 zł – w ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2 500 zł. To oznacza, że przeciętny emeryt będzie otrzymywał nawet 2 000 zł rocznie więcej.
 • Elastyczna praca dla osób w wieku przedemerytalnym – umożliwienie osobom w wieku 55+ zmniejszenie wymiaru czasu pracy, co będzie sposobem na wydłużenie ich aktywności zawodowej.
 • Program Aktywność+ –  za pomocą środków z tego programu finansowane będą działania jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, mające na celu zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym i zawodowym.
 • Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego – wprowadzony zostanie nowy instrument zachęcający do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego – PIT-0 dla Seniora. Pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny 60/65 lat i nie przejdą na emeryturę, lecz zdecydują się kontynuować pracę, nie zapłacą podatku dochodowego (do poziomu progu podatkowego), co zwiększy ich pensję netto, a dzięki dalszej aktywności na rynku pracy powiększą wysokość przyszłej emerytury
 • Korpus wsparcia seniorów
 • Bezpieczeństwo pod ręką – środki z tego programu służyć będą jako dofinansowanie do zakupu tzw. opasek bezpieczeństwa, które umożliwiają proste, a czasem nawet automatyczne wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
 • Darmowe leki 70+ – rozszerzenie programu, z którego korzystają już osoby  powyżej 75 roku życia
 • Specjalne placówki łączące pokolenia
 • Pomoc IT dla seniora
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *