Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Jedną z czterech form opodatkowania, jakie przysługują polskim przedsiębiorcom, jest podatek liniowy. Wówczas dochód jest opodatkowany stałą stawką 19%. Warto pamiętać, że stawka opodatkowania będzie taka sama, niezależnie od tego, czy dochód jest niski, czy wysoki. Choć rozliczanie na jego podstawie wiąże się z wieloma plusami, nie dla każdego okaże się on korzystny.

Aby móc skorzystać z tej formy opodatkowania, musisz prowadzić działalność gospodarczą (z podatku linowego nie mogą skorzystać m.in. ryczałtowcy oraz osoby korzystające z tzw. karty podatkowej).

Prowadząc działalność jednoosobową, opodatkowanie liniowe zgłaszasz w trakcie rejestracji firmy w CEIDG. Jeżeli podczas rejestracji nie wybierzesz opodatkowania w formie liniowej i chcesz następnie dokonać na takowy zmiany, będzie to możliwe od nowego roku kalendarzowego. Wybór tej formy należy zgłosić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy w roku podatkowym przychód. Przedsiębiorca decydujący się na podatek liniowy, zobowiązany jest do ewidencji swoich przychodów i kosztów za pomocą KPiR.

Dochodów z działalności opodatkowanych liniowo nie łączy się z dochodami z innych źródeł, które są opodatkowane na zasadach ogólnych – skalą podatkową. Jeśli osiągasz również dochód z tytułu umowy o pracę, musisz złożyć odrębne zeznanie podatkowe (PIT-37).

Jeśli uzyskasz z działalności gospodarczej przychód ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, dla którego wcześniej pracowałeś na etacie, tracisz prawo do podatku liniowego.

Rozliczanie się za pomocą podatku liniowego jest szczególnie opłacalne jeśli osiągasz dochody powyżej 85 528 zł – kwota, po przekroczeniu której dochody są opodatkowane stawką 32% (drugi stopień skali podatkowej). Wynika to z m.in. z braku możliwości rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem albo dzieckiem, oraz braku możliwości uwzględnienia ulg podatkowych.

Przed wyborem tej formy opodatkowania warto zapytać księgowego o dokładnych konsekwencjach tego podatku.

Masz pytania? Napisz!

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *