Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw (między innymi ustawa o pdof, ustawa o pdop).  Przewiduje on wprowadzenie od 2021 r. zmian w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego.

Planowane jest podwyższenie limitu przychodów uprawniającego do stosowania tej formy opodatkowania oraz limitu tzw. ryczałtu kwartalnego. Obecnie z tej formy mogą korzystać podatnicy, którzy za poprzedni rok osiągnęli przychody z działalności prowadzonej samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro lub osiągnęli przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła 250 000 euro. Jeżeli chodzi natomiast o ryczałt kwartalny to zobowiązani do jego opłacania są podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzednim nie przekroczyły 25 000 euro. Po wprowadzeniu nowelizacji limit z 250 000 euro miałby zostać podwyższony do 2 000 000 euro, a przy ryczałcie kwartalnym z 25 000 euro do 200 000 euro.

Oprócz limitów zmianie ulegną także stawki ryczałtu ewidencjowanego. W tej chwili funkcjonuje 7 stawek, a od 2021 r. ma być ich już 8. Tabela przedstawia jak to wygląda obecnie i jak będzie to wyglądało po nowelizacji przepisów.

Obecnie*Od 2021 r.
20%17%
17%15%
12,5%12,5%
8,5%10%
5,5%8,5%
3%5,5%
2%3%
2%

Jak można zauważyć zniknie stawka w wysokości 20%, która przewidziana była dotychczas dla wolnych zawodów. Od 2021 r. ma ją zastąpić stawka w wysokości 17%.  Projekt przewiduje również 2 nowe stawki: 10% i 15%. Stawką 15% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które obecnie w większości opodatkowane są stawką 17% oraz ze świadczenia większości usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy jako wyłączone z ryczałtu. 10% stawka będzie dotyczyła opodatkowania przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1), których świadczenie obecnie wyłączone jest z opodatkowania ryczałtem.

Stawkami 8,5% oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł opodatkowane mają być przychody związane z najmem (prywatnym, jak i firmowym), który aktualnie jest wyłączony z ryczałtu ewidencjonowanego – oraz zakwaterowaniem.

Zmianie ulegnie również definicja wolnych zawodów. Zawarty w niej katalog ma zostać poszerzony m.in. o:

  • psychologów i fizjoterapeutów;
  • adwokatów, notariuszy, radców prawnych;
  • architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych;
  • biegłych rewidentów, księgowych;
  • agentów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych;
  • doradców podatkowych;
  • maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych;
  • rzeczników patentowych.

Wolnym zawodem będzie także działalność wykonywana przez podatników objętych definicją wolnego zawodu na rzecz:

  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  • osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

*Stan prawny na dzień 20.10.2020 r.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *