Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Od 1 czerwca 2021 r. identyfikatorem podatkowym cudzoziemców nieprowadzących działalności gospodarczej będzie numer PESEL. Osoby, którym przed tym dniem został bądź zostanie nadany NIP będą miały miesiąc na uzyskanie numeru PESEL.

Obcokrajowcom pracującym w Polsce trudno uzyskać PESEL dla celów podatkowych. Jest to wprawdzie identyfikator podatkowy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT i niebędących płatnikami podatków lub składek ZUS, jednak obecnie osoby te muszą być objęte rejestrem PESEL. Cudzoziemcy z powodu braku zameldowania na terytorium Polski nie uzyskują wpisu do rejestru PESEL. Nie mogą tym samym otrzymać dla celów podatkowych numeru PESEL. W praktyce są “zmuszeni” występować o nadanie NIP.

W wyniku wprowadzonych zmian nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).

Osoby nieposiadające w Polsce zameldowania – głównie cudzoziemcy – będą mogli wystąpić do urzędu gminy o nadanie PESEL, powołując się na znowelizowany art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Podatnicy, dla których z dniem 1 czerwca 2021 r. obowiązującym identyfikatorem podatkowym stanie się PESEL, ale mają NIP, będą mogli posługiwać się NIP nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie opisanych rozwiązań prawnych. W tym czasie muszą uzyskać numer PESEL.

Nowe przepisy umożliwią urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację pracowników-cudzoziemców. Pozwoli to na wygenerowanie i udostępnienie im zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT. Pracodawcy (płatnicy podatku dochodowego) muszą natomiast liczyć się z tym, że składając informacje PIT-11, nie będą mogli podać ciągu tych samych cyfr “1111111111” lub “9999999999” zamiast identyfikatora podatkowego obcokrajowca (jego numeru PESEL).

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *