Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Pełnomocnictwo PEL

Każdy, kto prowadzi firmę, nie uniknie kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające do 100 osób mogą przesyłać do ZUS dokumenty przez ePłatnika. Platforma ta jest internetowym odpowiednikiem programu Płatnik. Zarówno do kontaktów ZUS, jak i do korzystania z ePłatnika można upoważnić inną osobę, np. księgową czy pracownika biura rachunkowego. W tym celu trzeba do ZUS dostarczyć pełnomocnictwo.

Aby upoważnić pracownika czy księgową do wykonywania czynności prawnych w relacjach z ZUS, trzeba złożyć pełnomocnictwo na druku ZUS PEL. Liczy on tylko trzy strony i jest bardzo prosty do wypełnienia. Trzeba w nim podać dane osoby, która udziela pełnomocnictwa – musi to być osoba upoważniona do reprezentacji.

Zakres pełnomocnictwa PEL

Pełnomocnictwo PEL upoważnia księgową lub inną osobę do:

  • jednorazowej czynności np. odbioru korespondenci, załatwienia konkretnej sprawy
  • załatwiania spraw w ZUS-ie ze wskazaniem okresu, na jaki zostanie udzielone
  • załatwiania spraw za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) ze wskazaniem okresu, na jaki zostanie udzielone.

Pełnomocnictwo UPL-1

UPL-1 to formularz pełnomocnictwa do podpisywania w imieniu podatnika (płatnika) deklaracji (zeznań podatkowych, zgłoszeń, informacji) składanych przez internet. Stanowi on podstawę wprowadzenia danych pełnomocnika do systemu e-Deklaracje. UPL-1 można złożyć w formie papierowej – w urzędzie skarbowym właściwym dla mocodawcy w sprawach ewidencji podatników i płatników, lub przekazać w wersji elektronicznej – Szefowi KAS za pośrednictwem platformy ePUAP. Urząd skarbowy właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników ustala się zasadniczo w przypadku osób fizycznych według miejsca zamieszkania, a w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – według siedziby. Dla podmiotów zagranicznych właściwy jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

Formularz UPL-1 do pobrania znajduje się tutaj

Formularz PEL do pobrania znajduje się tutaj

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *