Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Nowa struktura JPK V7 nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki, ponieważ zawiera znacznie szerszy zakres danych dotyczących przeprowadzanych transakcji niż plik JPK VAT funkcjonujący do 30 września 2020 roku. Jednym z obowiązków jest konieczność oznaczania wybranych rodzajów transakcji, w tym sprzedaży wysyłkowej, dla której właściwym symbolem jest SW.

Co to jest sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju?

W ustawie o podatku VAT została zdefiniowana jako sprzedaż towarów przez polskiego przedsiębiorcę – podatnika VAT, który dokonuje dostawy towarów do innego państwa członkowskiego, dla klienta prywatnego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub innego podmiotu, który nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).

Oznaczenie SW w nowym pliku JPK V7

W rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach i w ewidencjach VAT zapisana została informacja, że dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT muszą być oznaczane symbolem „SW”.

Przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju należy pamiętać, że wszystkie takie transakcje są objęte obowiązkiem wystawienia faktury VAT, pomimo że są dokonywane na rzecz konsumenta. W takim przypadku przedsiębiorca nie ma już obowiązku wystawiania paragonu na kasie fiskalnej.

Przykład 1

Pan Adam sprzedaje zabawki za pośrednictwem sklepu internetowego. Dokonał sprzedaży na rzecz osoby fizycznej z Czech. Towar został wysłany z magazynu z Polski do mieszkania klienta. Czy w przypadku tej transakcji w nowym pliku JPK V7 powinno znaleźć się oznaczenie SW?

Zważywszy na fakt, że klient jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności i nie będącą podatnikiem VAT, transakcja ta, stanowi sprzedaż wysyłkową z terytorium Polski. Wiąże się to z tym iż pan Adam musi oznaczyć taką fakturę w pliku JPK V7 oznaczeniem SW.

Przykład 2

Pani Katarzyna prowadzi sprzedaż odzieży przez internet. W ostatnim miesiącu zgłosiła się do niej firma z Niemiec, która w swoim kraju jest podatnikiem VAT zwolnionym oraz dodatkowo korzysta ze zwolnienia z rozliczania WNT. Towary mają zostać wysłane bezpośrednio z Polski do Niemiec. Czy taka transakcja stanowi transakcję WDT, czy sprzedaż wysyłkową?

Ze względu na to, iż kontrahent – mimo że w swoim kraju jest firmą – nie ma obowiązku rozliczania WNT, transakcja taka stanowi sprzedaż wysyłkową z terytorium Polski, a więc w nowym JPK V7 musi zostać oznaczona jako SW.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polityka prywatności