Nowa struktura JPK V7 nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki, ponieważ zawiera znacznie szerszy zakres danych dotyczących przeprowadzanych transakcji niż plik JPK VAT funkcjonujący do 30 września 2020 roku. Jednym z obowiązków jest konieczność oznaczania wybranych rodzajów transakcji, w tym sprzedaży wysyłkowej, dla której właściwym symbolem jest SW.

Co to jest sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju?

W ustawie o podatku VAT została zdefiniowana jako sprzedaż towarów przez polskiego przedsiębiorcę – podatnika VAT, który dokonuje dostawy towarów do innego państwa członkowskiego, dla klienta prywatnego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub innego podmiotu, który nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).

Oznaczenie SW w nowym pliku JPK V7

W rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach i w ewidencjach VAT zapisana została informacja, że dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT muszą być oznaczane symbolem „SW”.

Przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju należy pamiętać, że wszystkie takie transakcje są objęte obowiązkiem wystawienia faktury VAT, pomimo że są dokonywane na rzecz konsumenta. W takim przypadku przedsiębiorca nie ma już obowiązku wystawiania paragonu na kasie fiskalnej.

Przykład 1

Pan Adam sprzedaje zabawki za pośrednictwem sklepu internetowego. Dokonał sprzedaży na rzecz osoby fizycznej z Czech. Towar został wysłany z magazynu z Polski do mieszkania klienta. Czy w przypadku tej transakcji w nowym pliku JPK V7 powinno znaleźć się oznaczenie SW?

Zważywszy na fakt, że klient jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności i nie będącą podatnikiem VAT, transakcja ta, stanowi sprzedaż wysyłkową z terytorium Polski. Wiąże się to z tym iż pan Adam musi oznaczyć taką fakturę w pliku JPK V7 oznaczeniem SW.

Przykład 2

Pani Katarzyna prowadzi sprzedaż odzieży przez internet. W ostatnim miesiącu zgłosiła się do niej firma z Niemiec, która w swoim kraju jest podatnikiem VAT zwolnionym oraz dodatkowo korzysta ze zwolnienia z rozliczania WNT. Towary mają zostać wysłane bezpośrednio z Polski do Niemiec. Czy taka transakcja stanowi transakcję WDT, czy sprzedaż wysyłkową?

Ze względu na to, iż kontrahent – mimo że w swoim kraju jest firmą – nie ma obowiązku rozliczania WNT, transakcja taka stanowi sprzedaż wysyłkową z terytorium Polski, a więc w nowym JPK V7 musi zostać oznaczona jako SW.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *