Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza przerwę w jej prowadzeniu. Jest to praktyczne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy z różnych przyczyn przez pewien okres nie mogą lub nie chcą prowadzić działalności, jednak nie chcą jej zamykać, ponieważ w przyszłości planują wznowienie. Co ważne, działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG można zawiesić pod warunkiem, że przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. 

Jakie zasady dotyczą zawieszenia działalności? 

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może ją zawiesić: 

 1. na czas określony; 
 1. na czas nieokreślony; 

jednak nie krótszy niż 30 dni. 

Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale możesz też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku. 

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy przy zawieszeniu działalności gospodarczej 

W trakcie zawieszenia przedsiębiorca nie może: 

 • prowadzić działalności gospodarczej 
 • osiągać bieżących przychodów. 

Może jednak wykonywać niektóre czynności, które pozwolą mu zabezpieczyć źródło przychodów i funkcjonować po wznowieniu działalności. Czynnościami takimi jest: 

 • przyjmowanie należności powstałych przed zawieszeniem, 
 • osiąganie przychodów finansowych z czynności sprzed zawieszenia, 
 • zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia, 
 • regulowanie zobowiązań powstałych przed zawieszeniem, 
 • wykonywanie czynności niezbędnych do zachowania przychodów, 
 • zabezpieczanie źródła przychodów, 

W trakcie zawieszenia przedsiębiorca ma obowiązek: 

 • uczestniczyć we wszystkich postępowaniach: administracyjnych, sądowych, podatkowych, które dotyczą jego firmy, 
 • wykonywać obowiązki nakazane przepisami, 
 • uczestniczyć w kontrolach, 
 • składać coroczne sprawozdanie finansowe, 
 • prowadzić księgowość, 
 • opłacać należności publiczno-prawne (np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty środowiskowe). 

Zawieszenie działalności gospodarczej – zgłoszenie 

Działalność jednoosobowa może zostać zawieszona po złożeniu wniosku do CEIDG. Informacja o zawieszeniu zostanie przekazana do ZUS lub KRUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). 

Po przekazaniu do ZUSu informacji o zawieszeniu, ten automatycznie przygotowuje odpowiednie dokumenty: 

 • ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek; 
 • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń przedsiębiorcy oraz ewentualnie osoby współpracującej; 
 • ZUS ZCNA – wyrejestrowanie członków rodziny (jeżeli takie osoby zostały zgłoszone). 

Przedsiębiorca dostanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pisemną informację o sporządzonych dokumentach.  

Kiedy opłacalne jest zawieszenie działalności gospodarczej? 

Przedsiębiorca od dnia zawieszenia działalności gospodarczej zwolniony jest z opłacania składek społecznych, natomiast od kolejnego miesiąca – także z uiszczania składki zdrowotnej. Tym samym osoba planująca zawiesić działalność może zaoszczędzić na opłacanych składkach, wybierając odpowiedni moment. 

Jeżeli przedsiębiorca zawiesi działalność w trakcie miesiąca, będzie musiał opłacić: 

 • składkę zdrowotną za cały miesiąc 
 • składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym miesiącu twoja działalność była aktywna – w okresie zawieszenia, które trwa przez część miesiąca kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. 

Kiedy więc zawiesić działalność, żeby nie płacić żadnych składek? Otóż najlepiej zrobić to z pierwszym dniem miesiąca. Dzięki temu przedsiębiorca będzie zwolniony z opłacania zarówno składek społecznych, jak i zdrowotnych za cały miesiąc. 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *