Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Jak wiadomo samodzielne prowadzenie księgowości nie jest łatwym zadaniem dla przedsiębiorców, szczególnie tych początkujących. Dlatego najlepszym rozwiązaniem, jest powierzenie tego zadania profesjonalistom. Ale czy biuro rachunkowe przejmując na siebie obowiązki prowadzenia księgowości, przejmuje również pełną odpowiedzialność? 

 Za co odpowiada klient? 

Problemy z prowadzeniem księgowości, niedotrzymywaniem terminów lub niewłaściwe naliczenia podatkowe mogą być spowodowane zarówno przez nierozwagę osób pracujących w biurze, jak i zaniechania klientów, np. w terminowym dostarczeniu dokumentów. Jeżeli przedsiębiorca nie dotrzyma ustalonych terminów dostarczania dokumentów, bądź będą one nierzetelne to niestety on, a nie biuro rachunkowe ponosi winę. Odpowiedzialność biura rachunkowego w tym wypadku jest ograniczona. 

Za co odpowiada biuro rachunkowe? 

Biuro rachunkowe natomiast, jako zleceniobiorca zobowiązane jest do wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez zleceniodawcę. W ich skład wchodzi: 

  • obsługa kadrowo-płacowa, 
  • rozliczenia i raporty dla ZUS, 
  • prowadzenie statystyk, 
  • gromadzenie i archiwizacja dowodów księgowych, 
  • działalność z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
  • sporządzanie sprawozdań finansowych, 
  • przygotowywanie wniosków kredytowych, 
  • doradztwo z zakresu prawa podatkowego, 
  • doradztwo finansowe, 
  • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi. 

Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego rozszerzony jest także o ochronę danych klienta. Jeśli biuro rachunkowe narazi przedsiębiorcę na konsekwencje z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków przyjętych przez nie, przedsiębiorca ma prawo wystąpić na drodze cywilnej o odszkodowanie. Punktem odniesienia będzie w tym wypadku zawarta przez strony umowa. 

Z racji tego, że na biurze rachunkowym ciąży odpowiedzialność odszkodowawcza, to musi ono posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody. Tym samym odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel i przedsiębiorca nie musi się martwić ewentualną niewypłacalnością biura. 

Przestępstwo – kto odpowiada? 

Źle prowadzona przez biuro rachunkowe księgowość może czasem pociągnąć za sobą odpowiedzialność karną. Dzieje się tak, gdy mamy do czynienia z uznaniem danego aspektu za wykroczenie skarbowe bądź przestępstwo. W tym przypadku do odpowiedzialności zostanie pociągnięty nierzetelny księgowy albo właściciel jednostki. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z przepisami nie można nałożyć odpowiedzialności karnej na osobę, której nie da się przypisać winy w czasie popełnienia zabronionego czynu. 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *