Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Z pewnością poruszany temat służy lepszej ochronie interesów budżetu państwa i uczciwych podatników. Natomiast głównymi powodami są:

  1. Niestawianie się podmiotu lub pełnomocnika na wezwanie (wezwań powinno być co najmniej dwa).
  2. Brak możliwości skontaktowania się ze stroną. Próby muszą zostać udokumentowane np. notatka z próby odbycia rozmowy telefonicznej z podatnikiem czy protokół z wizyty w lokalu wskazanym jako adres siedziby podatnika).
  3. Podmiot ten nie istnieje (chodzi tutaj o podmioty fikcyjne, które jedynie dokonały rejestracji działalności w KRS lub CEIDG, jednak w rzeczywistości nie funkcjonują w sensie materialnym).
  4. Dane zgłoszenia rejestracyjnego okazywały się nieprawdziwe (podatnik wskazuje nieistniejący adres firmy lub podaje siedzibę działalności w lokalu, do którego nie ma żadnego tytułu prawnego).
  5. Orzeczenie sądu o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.
  6. Informacja o tym że podatnik może prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *