Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentów zakupowych jest nadrzędnym prawem podatnika, stanowiącym fundament zasady neutralności podatku od towarów i usług. Istnieją jednak sytuacje, gdzie ustawodawca zdecydował o ograniczeniu tego prawa.

Komu przysługuje prawo do odliczenia VAT?

Prawo do odliczenia VAT przysługuje czynnym podatnikom VAT, czyli przedsiębiorcom zobligowanym do rejestracji do VAT ze względu na rodzaj wykonywanych czynności bądź takim, którzy zrezygnowali lub utracili prawo do zwolnienia podmiotowego (obowiązującego do momentu osiągnięcia obrotów w wysokości 200 000 zł w skali roku).

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art.86 ust.1 ustawy o VAT podatek od towarów i usług może zostać odliczony w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Usługi gastronomiczne a odliczenie VAT

Aby móc odliczyć podatek naliczony VAT należy najpierw określić czy mamy do czynienia z cateringiem czy usługą gastronomiczną. Zgodnie ze stanowiskiem reprezentowanym przez organy podatkowe catering nie stanowi usługi gastronomicznej, gdyż usługi cateringowe są świadczone poza lokalem usługodawcy. Natomiast usługi restauracyjne (gastronomiczne) polegają na świadczeniu usług w lokalu należącym do usługodawcy.

I tak od wystawionej faktury za usługi cateringowe przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT, a za usługi gastronomiczne nie.

Usługi noclegowe a odliczenie VAT

Powołując się na Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie PKWiU do usług związanych z zakwaterowaniem można zaliczyć:

  1. usługi zapewniające krótkotrwały pobyt
  2. usługi w zakresie zakwaterowania na dłuższy czas np. osobom pracującym w delegacji.

Do tego typu usług można więc zaliczyć:

  • usługi ośrodków,
  • usługi zajazdów,
  • usługi hoteli.

Wydatki za nocleg mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych, jeżeli zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub zabezpieczenia bądź zachowania źródła tych przychodów i są odpowiednio udokumentowane np. fakturą. Wydatki te należy zewidencjonować w kolumnie 13 KPiR – pozostałe wydatki. W związku z tym, że od usług noclegowych nie przysługuje odliczenie VAT, w KPiR należy ująć wartość brutto z faktury.

Z jakich jeszcze faktur nie można odliczyć VAT?

Do odliczenia VAT nie uprawniają faktury, duplikaty faktur i dokumenty celne, w przypadku gdy:

  • sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  • transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *