Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Nie ma dobrego biznesu bez dobrych pracowników. 

Zajmiemy się wszelką  niezbędną dokumentacją jakiej wymaga zatrudnianie pracowników – a Ty spokojnie zajmij się swoim biznesem!

Przez niezbędną dokumentację rozumiemy: 

  • rozliczanie urlopów,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy i akt osobowych pracowników,
  • kierowanie na okresowe badania lekarskie,
  • prowadzenie rejestru szkoleń BHP,
  • przeprowadzanie czynności związanych z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy, wystawianie świadectw pracy,
  • wydawanie zaświadczeń, świadczenie usług doradczych z zakresu prawa pracy, sporządzanie dokumentacji związanej ze zgłaszaniem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych,
  • przekazywanie dokumentacji do ZUS,
  • obsługa świadczeń socjalnych oraz z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych.

Sporo tego? Zleć to nam!