Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Od stycznia 2021 roku wiele branż zobowiązanych zostało do rejestrowania transakcji za pośrednictwem kas fiskalnych on-line. Część z przedsiębiorców instalacji kasy dokona tego dopiero 1 lipca 2021 roku. Kogo obowiązuje ten termin?

Od dnia 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas on-line. Są to podatnicy świadczący usługi:

  1. fryzjerskie,
  2. kosmetyczne i kosmetologiczne,
  3. budowlane,
  4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. prawnicze,
  6. związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Podatnicy ci mogą zatem tylko do końca czerwca 2021 r. stosować kasę z elektronicznym bądź z papierowym zapisem kopii do świadczenia wskazanych usług.

Pamiętać należy, że wymóg ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy on-line uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega temu obowiązkowi przy użyciu kasy. Tak więc jeżeli z różnych przyczyn (np. z uwagi na zawieszenie działalności gospodarczej przez jednostkę prowadzącą jedną z wcześniej wymienionych działalności) u podatnika nie wystąpi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, to nie powstanie również obowiązek stosowania kasy on-line.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących on-line, mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny jej zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Formularz wniosku o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *