Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

PESEL dla uchodźcy – kto może go uzyskać? 

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, obywatele tego kraju zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy będą mogli przebywać legalnie na terenie Polski przez okres 18 miesięcy. Okres ten, liczony jest od 24 lutego 2022 r. Warunkiem legalnego pobytu jest to, że: 

  • obywatele Ukrainy wjechali na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, czyli nie wcześniej niż 24 lutego oraz 
  • deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski. 

Jakie dane potrzebne są do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL? 

We wniosku o nadanie numeru PESEL należy podać podstawowe informacje tj.: 

  • imię i nazwisko, 
  • data i miejsce urodzenia, 
  • kraj urodzenia i obywatelstwo, 
  • data wjazdu do Polski, 
  • unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński ‒ jeżeli wnioskodawca go posiada. 

A przy staraniu się o numer PESEL dla dziecka, również dane rodziców lub osoby sprawującej nad nim opiekę. 

Wzór wniosku dostępny jest w wersjach dwujęzycznych i można go znaleźć bezpośrednio na stronie rządowej.  

Uzupełniony wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, pamiętając, iż trzeba to zrobić osobiście, bowiem w tym przypadku występuje obowiązek pobrania odcisków palców u osób powyżej 12. roku życia, a także potwierdzenie tożsamości. Tożsamość można potwierdzić na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia – również dokumentu potwierdzającego urodzenie. Co ważne, potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby. Jeżeli uchodźca nie ma takich dokumentów, potwierdzenia tożsamości dokonuje się na podstawie oświadczenia. Składając dokumenty, nie można zapomnieć o dołączeniu aktualnego zdjęcia. 

Wnioski o PESEL dla uchodźcy są przyjmowane w gminach od 16 marca. Osoby, którym nadano identyfikator przed tym dniem, muszą udać się ponownie do urzędu celem dostarczenia fotografii oraz pobrania odcisków palców. 

Czy urząd może odmówić nadania numeru PESEL? 

PESEL dla Ukraińca w 2022 roku nadawany jest obywatelom tego kraju na mocy tzw. specustawy. Dzięki temu przewidziano specjalny tryb nadawania numerów PESEL dla uchodźcy jedynie na wniosek zawierający katalog podstawowych danych. Uproszczona procedura umożliwia przyznanie numeru każdemu, kto, uciekając przed wojną, schroni się na terenie Polski i spełni podstawowe wymagania, bez konieczności wykazywania podstawy prawnej. 

Oznacza to, że jeśli dopełnimy wszystkich niezbędnych formalności, urząd nie ma możliwości odmówienia nam nadania numeru PESEL. 

Ile kosztuje nadanie numeru PESEL osobie z Ukrainy? 

PESEL dla uchodźcy z Ukrainy wydawany jest bezpłatnie. Wnioskujący nie musi uiszczać żadnej opłaty, ani za złożenie wniosku, ani też za jego rozpatrzenie. Co więcej, większość gmin zdecydowała o uruchomieniu usługi wykonywania fotografii potrzebnej do ubiegania się o nadanie PESEL w siedzibie urzędu. Ukraińcy nie będą ponosić żadnych kosztów również za tę usługę. 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polityka prywatności