Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

W Polsce walutą w jakiej określane są limity podatkowe jest euro, dlatego podatnik, który chce sprawdzić, czy mieści się w danym limicie musi dokonać przeliczenia kwoty limitu w euro na polski złoty wg kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października. Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym października 2022 r. (tj. 03.10.2022 r.) wyniósł 4,8272 zł.

Status małego podatnika PIT,CIT,VAT

Małym podatnikiem PIT w rozumieniu art. 5a pkt 20 updof oraz małym podatnikiem CIT w rozumieniu art. 4a pkt 10 updop jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro zaokrąglonej do 1 000 zł, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy.

Stąd w 2023 r. status małego podatnika będzie miał podatnik, u którego wartość wskazanego przychodu nie przekroczy w 2022 r. kwoty 9.654.000 zł (2.000.000 euro x 4,8272 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W 2023 roku za pomocą ryczałtu będą mogli rozliczać się przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli w poprzednim roku 2022, kwoty przychodu w wysokości 2 000 000 euro, czyli 9 654 400 zł. Podatnicy uprawnieni do stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2023 r. będą również mogli opłacać ten podatek za okresy kwartalne, pod warunkiem że otrzymane przez nich w 2022 r. przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczą kwoty 965.440 zł, czyli równowartości 200 000 euro.  

Jednorazowa amortyzacja

W odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) prawo do jednorazowej amortyzacji, dokonywanej na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-13 updof lub art. 16k ust. 7-13 updop, przysługuje:

  • małym podatnikom oraz
  • podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia).

Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. W 2023 r. jest to 241 000 zł (50.000 euro x 4,8272 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podatników

Jeżeli u przedsiębiorcy rozliczającego się za pomocą uproszczonej księgowości przychody przekroczą w ciągu roku 2 000 000 euro, będzie on zobowiązany przejść na pełną księgowość. Przepis dotyczy wszystkich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, jak i wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich. W przypadku, kiedy przychód firmy w 2022 roku nie przekroczy kwoty limitu w wysokości 9 654 000 zł, to w 2023 roku przedsiębiorca nadal będzie mógł prowadzić księgowość uproszczoną

Limit w euroLimit w złotówkach
Status małego podatnika PIT, CIT2 000 0009 654 000
Status małego podatnika VAT2 000 000*9 654 000
Status małego pośrednika VAT45 000217 000
Podatnik estońskiego CIT uprawniony do kwartalnych rozliczeń VAT4 000 00019 309 000
Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis50 000241 000
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (przez osoby fizyczne
oraz spółki osób fizycznych: cywilne, jawne i partnerskie)
2 000 0009 654 400
Możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych2 000 0009 654 400
Kwartalne wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych200 000965 440
*Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT, która ma obwiązywać od 1.01.2023 r. (tzw. SLIM VAT 3).
Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *