Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Czym jest leasing?

Leasing to umowa pomiędzy finansującym (pot. Leasingodawcą), a korzystającym (pot. leasingobiorcą) dotycząca przekazania prawa do korzystania z określonej rzeczy, na pewien ustalony okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty.

Jakie są korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy?

1. możliwość rozliczenia podatku VAT
2. niewielkie zaangażowanie własnego kapitału
3. optymalizacja obciążeń podatkowych (tzw. tarcza podatkowa)

Leasing operacyjny – na czym polega?

Samochód użytkowany w ramach tego leasingu nie może zostać zaliczony do środków trwałych przedsiębiorcy, czyli nie podlega amortyzacji. Przez cały okres leasingu to leasingodawca (finansujący) jest właścicielem auta, dlatego to jej przysługuje prawo do odpisów amortyzacyjnych pojazdu.

Do kosztów podatkowych przedsiębiorca może zaliczyć koszty związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu. Są to:

  • koszty paliwa
  • koszty myjni
  • opłaty autostradowe
  • koszty naprawy pojazdu

Leasingobiorca w celu rozliczenia ww. kosztów nie ma obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów podatku dochodowego.

Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się również raty leasingowe oraz tzw. czynsz inicjalny (wstępna). Podatek VAT jest doliczany i płacony „proporcjonalnie” wraz z każdą z tych opłat.

Po zakończeniu okresu leasingu korzystający ma prawo do wykupu użytkowanego samochodu.

Leasing finansowy – czym jest?

W przypadku tej formy leasingu, leasingobiorca ma prawo do amortyzacji pojazdu, a do kosztów podatkowym może zaliczyć tylko część odsetkową raty (i to pod warunkiem, że została opłacona). Jeżeli chodzi o podatek VAT to przy leasingu finansowym należy go zapłacić z góry, od całości transakcji.

Wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu w leasingu finansowym mogą zostać bezpośrednio zaliczone do kosztów firmowych tak jak przy leasingu operacyjnym.

Przy odpisach amortyzacyjnych pojazdu stosuje się najczęściej jedną z dwóch metod:

1. metoda liniowa – stawka wynosi 20%. W przypadku tej metody amortyzacji pojazd będzie amortyzowany przez 5 lat.
2. amortyzacja indywidualna – stosuje się ją w przypadku samochodów używanych. Samochodem używanym jest pojazd, który wcześniej był użytkowany minimum 6 miesięcy. Stawka ta stosowana jest również w przypadku pojazdów ulepszonych. Za taki uznaje się samochód, na który przed wprowadzeniem do ewidencji poniesione zostały nakłady w minimum 20% jego wartości początkowej. Maksymalna stawka amortyzacji wynosi 40% w skali roku. Pozwala to na skrócenie okresu amortyzacji do 2,5 roku.

Leasing samochodu a podatek VAT

Stosując leasing samochodu osobowego mamy dwie możliwości odliczenia VAT: całkowitą lub częściową (50%). Metoda odliczenia zależy od sposobu użytkowania samochodu.

  • odliczenie całkowite (100% VAT) – dotyczyć będzie pojazdu użytkowanego w celach wyłącznie firmowych. 100% VAT odliczane będzie od rat leasingowych, zakupu paliwa czy też innych wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu.

Aby móc skorzystać ze 100 – procentowego odliczenia należy:

  1. zgłosić pojazd do Urzędu Skarbowego na formularzu VAT-26
  2. prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów dla celów VAT
  3. sporządzić regulamin użytkowania pojazdu
  • odliczenie częściowe (50% VAT) – dotyczyć będzie pojazdu użytkowanego w sposób mieszany, tj. zarówno do celów gospodarczych jak i prywatnych. 50% VAT odliczane będzie od rat leasingowych, zakupu paliwa i innych wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem pojazdu.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *