Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Kredyt bankowy to nic innego jak pisemna umowa zawarta między konsumentem a bankiem. Bank na jej podstawie zobowiązuje się do udostępnienia określonej kwoty pieniężnej na określony czas. Natomiast kredytobiorca jest zobowiązany do wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem, określonym warunkami umowy oraz do ich zwrotu wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji oraz odsetek. 

Zabezpieczenie kredytu 

Większość banków wymaga minimalnego zestawu zabezpieczeń – z reguły tylko oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Część instytucji oczekuje od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia spłaty kredytu, uzależniając od wniesienia składki warunki kredytowania. 

Rzadziej zdarzają się kredytodawcy oczekujący poręczyciela (żyranta), współkredytobiorcy lub zabezpieczenia w postaci weksla in blanco czy blokady środków na rachunku. 

Na co można przeznaczyć kredyt gotówkowy? 

Kredyt gotówkowy można przeznaczyć na dowolny cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej – np. zakupy, wakacje czy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Bank nie będzie kontrolował sposobu wykorzystania otrzymanych przez kredytobiorcę środków. 

Co wpływa na wysokość miesięcznej raty przy kredycie gotówkowym ze stałym oprocentowaniem? 

Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem to nic innego jak kredyt, którego oprocentowanie nie jest podatne na zmieniający się wskaźnik WIBOR. W praktyce więc, jeśli Rada Polityki Pieniężnej obniży lub podwyższy stopy procentowe, w żaden sposób nie wpłynie to na wysokość rat kredytu 

Miesięczna rata kredytu składa się z trzech części. Jest to:  

  • część kapitałowa, czyli środki, jakie rzeczywiście pożyczane są od banku;  
  • oprocentowanie, czyli zarobek, który narzucany jest przez bank;
  • wysokość stopy procentowej. 

Zalety kredytu ze stałym oprocentowaniem 

  • kredytobiorca już na etapie podpisywania umowy kredytowej zna całkowite koszty kredytu oraz wysokość rat; 
  • momencie wzrostu stóp procentowych, stałe oprocentowanie może być korzystniejsze 
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *