Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Definicję kosztów uzyskania przychodów można znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 22 ust. 1 wskazano, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. 

Podział kosztów uzyskania przychodów 

W księgowości, bez względu na rodzaj opodatkowania działalności, możemy wyróżnić koszty pośrednie oraz bezpośrednie. Koszty bezpośrednie to takie, które mają bezpośredni związek z uzyskaniem przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej (np. zakup materiałów podstawowych, towarów handlowych). Natomiast koszty pośrednie to takie, które nie są bezpośrednio związane z przychodem, lecz dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem firmy (np. czynsz najmu biura, media, obsługa księgowa). W przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, wyróżniamy również koszty stałe oraz zmienne

Koszty stałe – jakie to koszty? 

Koszty stałe w przeciwieństwie do kosztów zmiennych, nie ulegają zmianie wraz ze zmianą wielkości produkcji. Oznacza to, że zmniejszenie produkcji nie wpływa na zmianę kosztów stałych. Koszty stałe są niezmienne w szerokim okresie czasu, jednak nie oznacza to, że zawsze ich wartość jest taka sama.  

Do tego rodzaju kosztów możemy zaliczyć między innymi: 

 • wynagrodzenie administracji, 
 • ZUS,
 • wynagrodzenie pracowników,
 • odpisy amortyzacyjne maszyn, 
 • ubezpieczenie maszyn, 
 • utrzymanie domeny internetowej,
 • czynsz za najem budynku. 

Gdy koszty stałe podzielimy przez wielkość produkcji, otrzymamy przeciętny koszt stały: 

 AFV= FC/Q 

 • AFC przeciętny koszt stały 
 • FC- koszt stały 
 • Q – wielkość produkcji 

Suma kosztów zmiennych (KZ) oraz stałych (KS) daje wartość kosztów całkowitych (KC), tj. KC=KZ+KS. 

Koszty zmienne – jakie to koszty? 

Koszt zmienny to koszt jaki przedsiębiorca ponosi na działania związane bezpośrednio z produkcją. Koszty te zależne są od wielkości produkcji, ponieważ wraz ze zmianą jej wielkości, zmienia się również wartość kosztów zmiennych. Uwzględniając zmianę produkcji, wraz z jej wzrostem koszty zmienne rosną, a z jej spadkiem – zmniejsza się wartość kosztów zmiennych. Oczywiście koszty zmienne to takie koszty, które nie wchodzą w skład kosztów stałych. W przypadku produkcji równej 0, koszty zmienne kształtują się na poziomie 0 zł. 

 Do tego rodzaju kosztów zaliczamy między innymi: 

 • roboczogodziny, 
 • towary, 
 • materiały, 
 • energię,
 • koszty eksploatacyjne samochodu (paliwo, części),
 • podróże służbowe (diety, noclegi), 
 • nakłady na surowce. 

AVC=VC/Q 

 • AVC – przeciętny koszt zmienny 
 • VC- koszt zmienny 
 • Q – wielkość produkcji 

Koszty zmienne dzieli się na: 

 • proporcjonalne – koszty zmieniają się wprost proporcjonalnie do zmian wielkości produkcji; 
 • progresywne – wzrost kosztów jest szybszy niż wzrost poziomu produkcji; 
 • degresywne – wzrost kosztów jest wolniejszy niż wzrost poziomu produkcji; koszt jednostkowy wraz ze wzrostem produkcji maleje; 
 • regresywnie – wzrost produkcji powoduje spadek kosztów; koszt jednostkowy maleje w szybkim tempie w stosunku do wielkości produkcji; 
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *