Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Czynny żal jest to dobrowolne przyznanie się podatnika do naruszenia przepisów podatkowych. Pozwala on na uniknięcie konsekwencji przesłania nierzetelnej deklaracji JPK_V7. Złożenie go chroni podatnika przed negatywnymi skutkami, trzeba jednak pamiętać o poprawieniu błędów związanych z deklaracją. 

Od 1 stycznia 2022 roku korektę JPK_V7 podatnik będzie składał bez czynnego żalu! Istotny będzie tylko czas złożenia korekty i zapłata ewentualnego podatku, aby można było uniknąć kary. 

Zgodnie z art. 16a Kodeksu karnego skarbowego (treść artykułu przytoczona poniżej), aby uniknąć sankcji skarbowej, podatnik musi złożyć korektę deklaracji JPK_V7 przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz uregulowanie ewentualnych płatności. 

 Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320), korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. 

Art. 16a Kodeksu karnego skarbowego
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *