Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Kody GTU, czyli kody grup towarów i usług to szczególne oznaczenia sprzedaży wprowadzone na potrzeby JPK_V7, który obowiązuje od 1 października 2020 r. Kody GTU dotyczą grup towarów i usług z branż szczególnie narażonych na nadużycia podatkowe. Wyróżnić można 13 kodów wchodzących w skład tej klasyfikacji. Obowiązek ich stosowania mają czynni podatnicy VAT, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług wymagających oznaczania kodami GTU.  

Kod GTU 7 w szczególności dotyczy dealerów samochodowych oraz dostawców części samochodowych. Ponadto kod ten obejmuje towary o kodach CN 8701–8708. 

 Kod GTU 7 ma zastosowanie w przypadku dostaw pojazdów i części samochodowych tj: 

 • ciągników (w tym rolniczych, gąsienicowych, drogowych do naczep) – z wyłączeniem pojazdów do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażonych w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągników stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów; 
 • pojazdów do przewozu 10 lub więcej osób razem z kierowcą; 
 • samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi oraz samochodami wyścigowymi; 
 • pojazdów silnikowych do transportu towarów; 
 • pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych); 
 • podwozi wyposażonych w silniki do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705; 
 • nadwozi (włączając kabiny) do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705; 
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705; 

Co ważne, dostawy towarów oraz świadczenia usług nie podlegają oznaczeniom GTU. W przypadku gdy dokonywana jest sprzedaż tzw. „wraku”, należy zastosować oznaczenie GTU 5 (dotyczy ono m.in. dostawy wraków przeznaczonych do złomowania innych niż statki i pozostałe konstrukcje pływające). 

Mechanizm podzielonej płatności  

Przy dostawach oznaczonych GTU 7 wyróżnić należy transakcję sprzedaży, które mogą powodować naniesienie adnotacji ,,Mechanizm podzielonej płatności” w sytuacji, kiedy przekroczą one wartość 15 000,00 zł brutto. Wśród nich wskazać można m.in.: 

 • sprzedaż hurtową części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 
 • sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach; 
 • pozostałą sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 
 • sprzedaż pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych oraz części i akcesoriów nadwozi; 
 • sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych. 

GTU 7 a towary używane  

W przypadku pojazdów samochodowych często zdarza się, że są one sprzedawane w stanie „używanym”. Jeśli zatem będzie miała miejsce sprzedaż towarów używanych w procedurze VAT marża, które podlegają pod GTU 7, wówczas w pliku JPK_V7 należy dodatkowo wprowadzić oznaczenie MR_UZ. 

GTU 7, a dokumentowanie sprzedaży 

Na fakturze sprzedaży nie ma obowiązku oznaczenia jej kodem GTU 7. Kod ten należy umieścić w pliku JPK_V7.  

 • Faktury sprzedaży dotyczące towaru 

W przypadku sprzedaży towarów kod GTU 7 umieszcza się, gdy:

– towary te wymienione są w grupie dostaw nim objętych
– obowiązek podatkowy dla sprzedaży powstał po 30 września 2020 roku. 

 • Faktury sprzedaży dotyczące środka trwałego 

W przypadku, gdy podatnik w ramach działalności gospodarczej nie zajmuje się sprzedażą pojazdów samochodowych, ale w trakcie prowadzenia działalności zdecyduje się na sprzedaż pojazdu samochodowego, który był jego środkiem trwałym, podczas transakcji sprzedaży podatnik ten, powinien w pliku JPK_V7 zamieścić kod GTU 7. 

 • Faktury zaliczkowe 

Posługując się dokumentacją sprzedaży za pomocą faktur zaliczkowych lub zaliczkowych- końcowych należy również zastosować oznaczenie kodem GTU 7. 

 • Raport dobowy lub miesięczny z kasy fiskalnej 
  Obowiązek używania kodu GTU 7 nie dotyczy raportów dobowych oraz miesięcznych z kasy fiskalnej. Dlatego w przypadku wykorzystania kasy fiskalnej i ujmowania raportów w ewidencjach podatkowych w części ewidencyjnej JPK_V7 wpis powinien być oznaczony jedynie symbolem „RO”. 

Faktury korygujące 

W fakturach korygujących, kod GTU 7 stosuje się, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki: 

 • korekta wystawiona jest po 30 września 2020 roku 
 • korekta dotyczy dostawy, dla których stosowany jest kod GTU 7. 

W innym przypadku kodu GTU nie zamieszcza się na fakturze korygującej. 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *