Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Zasady sporządzania faktur do paragonów.

Z początkiem 2020 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Zgodnie z nowymi regulacjami w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej, potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika VAT wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy.

Czym są faktury uproszczone?

Faktury uproszczone to faktury wystawiane w przypadku, gdy kwota brutto nie przekracza kwoty 450 zł (100 euro). Faktury takie muszą przede wszystkim zawierać NIP nabywcy. Mogą również zawierać imię, nazwisko lub nazwę nabywcy oraz jego adres, ale nie jest to warunek konieczny. Na podstawie takiej faktury podatnik (nabywca) może skorzystać z prawa do odliczenia VAT.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów, w przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro) paragonem zawierającym NIP nabywcy, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takiej sytuacji sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej, ponieważ jedna sprzedaż nie może być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną oraz standardową).

Jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę standardową na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro), powinien poinformować o tym fakcie sprzedawcę zanim ten rozpocznie sprzedaż w kasie rejestrującej.

Czy do faktur uproszczonych należy wystawić faktury zbiorcze?

Nie. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone. Skoro paragony te uznane są za faktury, to nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktury.

Gdzie na paragonie szukać numeru faktury uproszczonej?

Numerem faktury uproszczonej jest numer paragonu, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną. Numer paragonu jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.

Pomyłka w zakresie NIP i co dalej?

MF wyjaśniło, że w zależności od charakteru błędu w NIP nabywcy na paragonie dopuszcza się możliwość wystawienia noty korygującej do sporządzonej faktury uproszczonej. Wystawiona nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury.

 Zdaniem Ministerstwa Finansów, niezamierzony błąd w NIP nabywcy oznacza oczywistą pomyłkę, tj. m.in. brak jednej cyfry, przestawienie cyfr bądź pomyłkę w jednej cyfrze i nie może być utożsamiany z uzupełnieniem brakującego NIP na paragonie, czy zmianą widniejącego na paragonie NIP na NIP innego podatnika. Faktura do paragonu na kwotę powyżej 450 zł zawierającego NIP z błędem powinna być wystawiona z takim samym błędnym NIP i następnie do tej faktury może być sporządzona przez nabywcę nota korygująca z prawidłowym NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym NIP. Zaś w przypadku paragonu do kwoty 450 zł zawierającego NIP nabywcy z błędem, może być wystawiona przez nabywcę nota korygująca z prawidłowym NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym NIP.

MF podkreśliło, że nie można dokonać korekty w przypadku, gdy na paragonie nie umieszczono NIP nabywcy, ponieważ paragon bez NIP nabywcy nie może być uznany za fakturę uproszczoną i nie mają wtedy zastosowania przepisy dotyczące korekt faktur.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *