Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Pracownicze Plany Kapitałowe, w skrócie PPK to program umożliwiający oszczędzanie dodatkowych środków na emeryturę, finansowany zarówno przez pracodawców, jak i pracowników oraz państwo. Od 1 stycznia 2021 r. PPK obejmuje już wszystkich pracodawców. Oznacza to, że każdy pracodawca, nawet ten zatrudniający zaledwie jednego pracownika,  musi zawrzeć umowę z wybraną instytucją finansową celem wdrożenia PPK w jego przedsiębiorstwie

Na czym polega oszczędzanie?

Oszczędzanie polega na odkładaniu części wynagrodzenia pracownika na specjalnie założony rachunek imienny w wybranej wspólnie przez pracodawcę i pracowników instytucji finansowej. Do tych oszczędności dokłada się comiesięczne wpłaty pracodawcy, wpłatę powitalną finansowaną przez państwo i wpłaty coroczne również finansowane przez państwo.

Rezygnacja z PPK

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewiduje, że pracownicy zatrudniani przez przedsiębiorcę, automatycznie, bez składania żadnych oświadczeń czy deklaracji, stają się uczestnikami PPK. Przewiduje również wyjątki dotyczące na przykład pracowników, którzy najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyli 70. rok życia. Ponadto, pracownicy pomiędzy 55. a 70. rokiem życia będą zawierali umowę o prowadzenie rachunku w ramach PPK wyłącznie na swój wniosek. Ustawa pozostawia pracownikom prawo wyboru – każdy z nich może wypisać się z udziału w Pracowniczym Planie Kapitałowym, jeśli złoży odpowiednią deklarację o rezygnacji.

Czy warto rezygnować z PPK?

Ogromną zaletą PPK z perspektywy pracownika są wpłaty pracodawcy oraz państwa. Każda osoba, która przystąpi do PPK będzie odprowadzać co miesiąc na swoje indywidualne konto 2% swojego wynagrodzenia netto (potrącane z pensji netto). Do tego pracodawca z własnych środków dołoży co miesiąc 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Od państwa uczestnik PPK otrzyma 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej i 240 zł dopłaty rocznej.

Wcześniejsza wypłata środków z PPK – skutki

Oszczędności  gromadzone przez uczestnika PPK są jego prywatną własnością. Oznacza to, że można w dowolnym momencie z  nich skorzystać, dokonując zwrotu środków lub wypłaty w trudnych sytuacjach życiowych.

Zwrot środków to wycofanie przez uczestnika PPK oszczędności zgromadzonych na jego rachunku PPK w dowolnym momencie przed 60. rokiem życia, bez konieczności podawania przyczyny. Przy zwrocie należy mieć jednak na uwadze to, że wypłata nie obejmie całości zgromadzonych środków. Zostanie ona pomniejszona o:

  • dopłaty pochodzące ze środków publicznych – wpłata powitalna oraz dopłaty roczne
  • 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy (procent ten trafi na konto i subkonto w ZUS)
  • 19% podatek od zysków kapitałowych wypracowanych przez pozostałą część środków, pochodzącą z wpłat pracodawcy oraz wpłat pracownika.

Przykład:

Pan Jan ma 30 lat i otrzymuje wynagrodzenie 5 000 zł brutto. Co miesiąc odprowadza on na swoje konto 100 zł (2% * 5 000 zł) z własnego wynagrodzenia, a pracodawca dołoży z własnej kieszeni 75 zł (1,5% * 5 000 zł). Należy pamiętać tutaj, że od wpłaty pracodawcy, uczestnicy PPK odprowadzają podatek dochodowy. W przypadku wpłaty pracodawcy w kwocie 75 zł, z wynagrodzenia netto danej osoby, zostanie potrącony podatek w wysokości 13 zł. Pan Jan po 25 latach oszczędzania, na swoim rachunku zgromadzi 58 750 zł.

Jeśli zrezygnuje w wieku 55 lat z dalszych oszczędności i wypłaci wszystkie zgromadzone środki to zamiast 58 750 zł, otrzyma tylko 37 057,50 zł!!!! Straci wtedy aż 36,92% swoich środków.

58 750 zł – 6 000 zł – 250 zł – (30%* 22 500 zł) – 19% * (30 000 zł + 70% * 22 500 zł) = 37 057,50 zł

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *