Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

Godziny nadliczbowe 

Godziny nadliczbowe dotyczą osób zatrudnionych na pełny etat. Zgodnie z art. 129 § 1 KP wymiar czasu pracy to maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Jeśli osoba zatrudniona wykonuje pracę poza obowiązujące normy czasu przysługuje jej 50% lub 100% do podstawowego wynagrodzenia. Według art. 1511 § 1 dodatek wynosi: 

 • 100% wynagrodzenia w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta niebędących normalnymi dniami pracy oraz w dniu wolnym, udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto. 
 • 50% wynagrodzenia w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu. 

W przypadku gdy pracownik wykonuje zadania poza siedzibą firmy, wynagrodzenie nadliczbowe może być zastąpione ryczałtem. Wtedy wysokość ryczałtu odpowiada przewidywanemu czasowi pracy w godzinach nadliczbowych. Niekiedy, ekwiwalent pieniężny jest zamieniany na czas wolny, który jednak zastępuje tylko dodatek, a nie podstawowe wynagrodzenie za dodatkową pracę. 

Godziny nadliczbowe – limity 

Roczny limit pracy w godzinach nadliczbowych (150 godzin) obowiązuje w przypadku polecania pracy nadliczbowej ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy. Może być on modyfikowany (podwyższany lub obniżany) w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy lub indywidualnej umowie o pracę. 

Praca nadliczbowa nie może przekraczać: 

 • w roku kalendarzowym – 150 godzin, 
 • przeciętnie w tygodniu – 8 godzin, 
 • na dobę – 5 godzin. 

Kto nie może pracować w godzinach nadliczbowych? 

Bezwzględny zakaz pracy w godzinach nadliczbowych dotyczy: 

 • pracownicy w ciąży, 
 • pracownika młodocianego. 

Pracodawca, nawet za zgodą takich pracowników nie może zatrudniać ich w godzinach nadliczbowych. 

Względny zakaz pracy w godzinach nadliczbowych dotyczy pracownika (pracownicy) opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia. Pracodawca może polecić takiemu pracownikowi wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych jedynie za zgodą pracownika. 

Nadgodziny – kiedy 50%?  

Dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia przysługuje za pracę nadliczbową na dobę w dni:  

 • robocze pracownika (także w niedziele i święta),  
 • wolne dla pracownika równoważące czas pracy,  
 • które miały być dla pracownika wolne 

Nadgodziny – kiedy 100%? 

Dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługuje za pracę nadliczbową:

 • w porze nocnej, 
 • na dobę w wolne dla pracownika niedziele i święta, 
 • na dobę w dni wolne za robocze dla pracownika niedziele i święta, 
 • z przekroczenia normy średniotygodniowej. 

Przykład

Pracownik zatrudniony na cały etat w podstawowym systemie czasu pracy, w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowym otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 010 zł, dodatek stażowy w wymiarze 20% (602 zł), dodatek funkcyjny kwotowy – 800 zł oraz premię regulaminową w wysokości 10% (301 zł). Z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy przepracował w kwietniu 2022 r.: 

 • w niedzielę 10 kwietnia – 10 godzin od 10:00 do 20:00, 
 • w poniedziałek 11 kwietnia – 12 godzin od 7:00 do 19:00, 
 • we wtorek 12 kwietnia – 9 godzin od 7:00 do 16:00. 

Nadgodziny nie zostały zrekompensowane czasem wolnym.  

Podstawa obliczenia normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe:  

3 010 zł + 602 zł + 800 zł + 301 zł = 4 713 zł.  

Wynagrodzenie za 1 godzinę pracy w kwietniu: 

4 713 zł : 160 godzin (nominalny czas pracy w kwietniu 2022 r.) = 29,46 zł.  

Liczba godzin nadliczbowych:  

10 godzin w niedzielę + 4 godziny w poniedziałek + 1 godzina we wtorek = 15 godzin nadliczbowych  

Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe:  

29,46 zł x 15 godzin nadliczbowych = 441,90 zł.  

Podstawa wyliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych: 3 010 zł 

Kwota dodatku za 1 godzinę nadliczbową:  

3 010 zł : 160 godzin = 18,81 zł

Ustalenie dodatków za godziny nadliczbowe: 

Dodatek w wysokości 100% przysługuje za 10 godzin przepracowanych w niedzielę. Z kolei dodatek w wysokości 50% przysługuje za 5 godzin (4 godziny przepracowane w poniedziałek + 1 godzinę przepracowaną we wtorek).  

Dodatek za 10 godzin nadliczbowych w wymiarze 100%:  

3 010 zł : 160 godzin = 18,81 zł (dodatek za 1 godzinę pracy nadliczbowej) x 10 godzin = 188,10 zł

Dodatek za 5 godzin nadliczbowych w wymiarze 50%:  

(18,81 zł x 5 godz.) x 50% = 47,03 zł.  

Łącznie dodatki za godziny nadliczbowe:  

188,10 zł + 47,03 zł = 235,13 zł.  

Wynagrodzenie brutto za godziny nadliczbowe w kwietniu:  

441,90 zł (normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe) + 235,13 zł (dodatki za godziny nadliczbowe) = 677,03 zł

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *