Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

W jakich przypadkach wystawiana jest faktura korygująca?

Na podstawie art. 106j ust.1 ustawy o VAT fakturę korygującą wystawia się w przypadkach, gdy:

 • obniżono cenę po dokonaniu sprzedaży,
 • podwyższono cenę
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży,
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktura korygująca powinna zawierać dane określone w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT tj.

 • wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  • określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą
 • przyczynę korekty,
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

Należy tutaj podkreślić, że w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty), obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, faktura powinna zawierać wyrazy “mechanizm podzielonej płatności”. Tak stanowi art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT.

Jak wynika z objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie mechanizmu podzielonej płatności, ze względu na powiązanie obligatoryjnego MPP z określonym limitem kwotowym na fakturze oraz ujęciem na niej choćby jednej z pozycji wskazanych w załączniku nr 15, dokonywanie korekt VAT może powodować różne obowiązki powiązane z mechanizmem podzielonej płatności. Z jednej strony korekta taka może skutkować powstaniem obowiązku zapłaty w MPP, a z drugiej spowodować, że taki obowiązek zniknie (przykłady 1 i 2).

Przykład 1

Podatnik dokonał dostawy towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Transakcję udokumentował fakturą na łączną wartość brutto 18 450 zł i podatek VAT 3 450 zł, oznaczając ją wyrazami “mechanizm podzielonej płatności”. W wyniku korekty faktury zmniejszyła się podstawa opodatkowania, tj. po korekcie łączna wartość brutto wyniosła 16 605 zł, podatek VAT 3 105 zł. Faktura korygująca powinna zostać oznaczona wyrazami “mechanizm podzielonej płatności”, z uwagi na to, iż nadal spełnione są kryteria co do przedmiotu dostawy oraz wartości faktury.

Przykład 2

Podatnik dokonał dostawy towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Transakcję udokumentował fakturą na łączną wartość brutto 19 000 zł i podatek VAT 3 552,84 zł, oznaczając ją wyrazami “mechanizm podzielonej płatności”. W wyniku korekty faktury dostawa nie obejmuje towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT i zmniejszono podstawę opodatkowania, tj. po korekcie łączna wartość brutto wyniosła 16 000 zł, podatek VAT 2 991,87 zł. Z uwagi na brak spełnienia kryterium przedmiotu dostawy faktura korygująca nie powinna zawierać wyrazów “mechanizm podzielonej płatności”.
 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *