E-sąd dla przedsiębiorców

W kwietniu 2019 roku wystartuje pierwszy w Polsce elektroniczny sąd polubowny Ultima Ratio, którego testy rozpoczęły się kilka miesięcy temu.

Będą do niego trafiać m.in. sprawy związane z niezapłaconymi w terminie należnościami z umów sprzedaży. Co roku w Polsce toczy się 300 tys. tego typu spraw.

Elektroniczny sąd ma wydawać decyzje w ciągu 21 dni, czyli średnio ponad 20 razy szybciej niż sąd tradycyjny.

Ponadto rozstrzyganie spraw przez Ultima Ratio wiąże się z niższymi kosztami administracyjnymi, brakiem konieczności dojazdu do sądu czy łatwością prezentowania materiału dowodowego. Wystarczy nagrać film bądź wysłać zdjęcia obrazujące wadliwy produkt.

Twórcami Ultima Ratio są spółka Causa Finita SA i Stowarzyszenie Notariuszy RP, które wybiera też do e-sądu arbitrów.

Sprawy będą rozstrzygane w składzie jednoosobowym a arbitrzy będą wybierani w drodze losowania.

Udostępnij:
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments