Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Sprawozdanie finansowe, to kilku częściowy dokument ilustrujący sytuację ekonomiczną (majątkową, finansową, dochodową) podmiotu prowadzącego (obowiązkowo lub dobrowolnie) w danym roku obrotowym księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości.

Od 1 października 2018 r. na księgowych spoczywa obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych (e-sprawozdań) w formie elektronicznej oraz podpisania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 45.1f ustawy o rachunkowości). Dla większości podmiotów sprawozdanie finansowe powinno mieć postać pliku elektronicznego w formacie XML. 

Kto musi sporządzić sprawozdanie finansowe ?

Do przygotowania sprawozdania finansowego zobowiązane są podmioty prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. 

W jakim terminie przygotować i podpisać sprawozdanie finansowe?

Roczne sprawozdanie finansowe należy sporządzić w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (art. 52. 1. ustawy o rachunkowości). Większość podmiotów powinna sporządzić e-sprawozdanie finansowe za rok 2018 do 31 marca 2019 r.

Jak poprawnie przygotować e-sprawozdanie finansowe? 

Przede wszystkim zbierz podstawowe, potrzebne dane:

  • bilans;
  • rachunek Zysków i Strat;

W zależności od wielkości podmiotu wymagane mogą być także na przykład:

  • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
  • rachunek przepływów pieniężnych;
  • lub dodatkowe informacje i objaśnienia (wymienione w Załączniku nr 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *