Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Działalność sezonowa to działalność, którą prowadzisz kilka miesięcy w roku (szczególnie w okresie wakacji lub ferii zimowych). Sezonowym biznesem może być budka z goframi bądź lodami, kramik z biżuterią a nawet hotel dla psów.

Sezonowa działalność gospodarcza – rejestracja

Aby rozpocząć działalność sezonową należy założyć własną działalność gospodarczą. Najprostszym sposobem jest rejestracja w CEIDG-u, w której wpisów dokonują wszystkie jednoosobowe przedsiębiorstwa czy spółki cywilne osób fizycznych.

Sezonowa działalność gospodarcza – inne formalności

Oprócz rejestracji własnej firmy, należy sprawdzić czy rodzaj prowadzonej działalności nie wymaga spełnienia dodatkowych obowiązków formalnych. Obowiązkiem takim może być na przykład:

  • zdobycie koncesji na sprzedaż alkoholu
  • dokonanie rejestracji i uzyskanie zatwierdzenia przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego
  • złożenie formularza VAT-R – jeśli przedsiębiorca będzie czynnym podatnikiem VAT
  • weryfikacja czy  możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej
  • pozwolenie z Urzędu Miasta na prowadzenie straganu na ulicy

Sezonowa działalność gospodarcza – zawieszenie

W przypadku sezonowego biznesu aktywne prowadzenie działalności gospodarczej obejmuje okres kilku miesięcy. Po tym czasie przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności przed rozpoczęciem nowego sezonu. Co ważne, obecnie okres zawieszenia może odbyć się na czas określony lub nieokreślony, nie krótszy jednak niż 30 dni, a wznowienie nie wyklucza możliwości ponownego skorzystania z tego prawa.

Zawieszenie działalności powoduje, że nie trzeba płacić składek ubezpieczeniowych, ani składać deklaracji VAT do urzędu skarbowego. Natomiast można nadal księgować raty spłacanych kredytów, które zostały zaciągnięte na rzecz prowadzonej działalności. Nie można natomiast wystawiać faktur i wykonywać czynności związanych z działalnością.

Oczywiście, w okresie gdy znów zaczyna się sezon, można wznowić działalność, ponownie zatrudnić pracowników i generować nowe przychody. Minusem jest tu fakt, że w przypadku pierwszej działalności przedsiębiorcy, przez okres zawieszenia upływa czas, w którym można płacić obniżone składki na ZUS. Tym samym, po dwóch sezonach przedsiębiorca będzie zobligowany do płacenia pełnego ubezpieczenia, co normalnie dzieje się po dwóch latach. Jednakże oszczędności, jakie płyną z zawieszenia są znacznie większe niż utrzymywanie firmy.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *