Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) obok Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest najbardziej znanym rejestrem podmiotów gospodarczych oraz innych organizacji.

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony jest przez sądy gospodarcze i składa się z trzech części:

 1. Rejestr przedsiębiorców, w tym takie podmioty jak:
  • spółki jawne;
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
  • spółki partnerskie;
  • spółki komandytowe;
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • proste spółki akcyjne;
  • spółki akcyjne;
  • spółki europejskie;
  • spółdzielnie;
  • spółdzielnie europejskie;
  • przedsiębiorstwa państwowe;
  • instytuty badawcze i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;
  • towarzystwa reasekuracji wzajemnej;
  • inne osób prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru;
  • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
  • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji;
  • instytucje gospodarki budżetowej.
 2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 3. Rejestr dłużników niewypłacalnych

Każdy taki zbiór składa się z kilku działów tematycznych. Znajdziemy tu zarówno dane adresowe, jak i szczegółowe dane o strukturze firmy, wliczając w to choćby informacje o jej oddziałach i władzach. W rejestrze KRS odnajdziemy też informacje o ewentualnych zarządach komisarycznych, jeśli jakaś firma została nimi objęta. Od grudnia 2020 roku w bazie można też odnaleźć informacje o dłużnikach niewypłacalnych.

Kto posiada numer KRS?

Numer KRS posiadają tylko te podmioty, które są wpisane do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są wpisane do CEIDG takiego numeru nie posiadają.

Podmioty, które posiadają numer KRS można znaleźć dzięki wyszukiwarce znajdującej się na stronie Ministra Sprawiedliwości dostępnej pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ . Określony podmiot wyszukuje się za pomocą numeru KRS, NIP, REGON lub nazwy albo adresu przedsiębiorcy. Po zadaniu pytania pojawią się podstawowe informacje o spółce. Istnieje również możliwość otrzymanie kompletnego i aktualnego wydruku z KRS. Wystarczy kliknąć „pobierz wydruk”.

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS

Z reguły, wpis do rejestru przedsiębiorców KRS jest dokonywany na wniosek podmiotu, który temu wpisowi podlega. Wyjątkowo wpis taki może zostać dokonany z urzędu, jeżeli szczególny przepis przewiduje taką sytuację.

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców składa się na urzędowym formularzu. Rodzaj tego formularza zależy od formy prowadzonej działalności. Inny formularz jest przeznaczony dla spółki partnerskiej, a inny dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Formularz nie musi być oryginalny i kolorowy – takie dostępne są w sądach gospodarczych, gdzie dokonuje się wpisów – formularz można przygotować wcześniej poprzez wydrukowanie w domu. Wniosek o wpis należy złożyć nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, które uzasadnia wpis do KRS – na przykład od dnia zawarcia umowy spółki partnerskiej.

Wniosku o wpis do KRS nie trzeba składać osobiście. Można to zrobić w formie papierowej, albo dokonać tego elektronicznie przy użyciu podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Dla skutecznego złożenia wniosku konieczne jest również jego opłacenie. Opłatę sądową należy uiścić bez wezwania, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – należy uiścić również opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *