Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Kiedy zatrudnia się nowego pracownika w firmie, należy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP. Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch równie ważnych części: szkolenia ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

Zgodnie z przepisami, instruktaż stanowiskowy powinien zostać przeprowadzony przez dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku u:

  • nowo zatrudnionych pracowników,
  • pracowników przenoszonych na inne stanowisko pracy,
  • uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktykę studencką.

Szkolenie powinno trwać minimum 8 godzin (dla osób wymienionych w § 11, ust. 1 Rozporządzenia ) i  odbywać się na stanowisku, na którym będzie pracować zatrudniona osoba. Na długość jego trwania ma wpływ wiele czynników:

  • przygotowanie zawodowe pracownika;
  • staż pracy pracownika;
  • rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy;
  • zagrożenia na stanowisku pracy, na którym ma wykonywać swoją pracę.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca bądź osoba kierująca pracownikami. Mają prawo do tego osoby  posiadające odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz zostały przeszkolone w zakresie metod prowadzenia szkolenia.

Szkolenie ma na celu przygotować pracownika do prawidłowego wykonywania czynności na miejscu pracy. Pracownik podczas instruktażu dowie się o występujących czynnikach środowiska pracy na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu; ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą; sposobach ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych oraz metodach bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Pracownik po odbyciu szkolenia, ma obowiązek potwierdzić ten fakt na piśmie w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP. Aby karta została poprawnie wypełniona powinna zawierać imię i nazwisko prowadzącego instruktaż oraz musi zostać złożony podpis kierownika komórki organizacyjnej. Wypełniona karta szkolenia wstępnego BHP, powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika w części B.

Wzór karty szkolenia BHP można pobrać z Rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *