Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Nomenklatura scalona (Combined Nomenclature, CN), jest to Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego – podstawowy element Wspólnej Taryfy Celnej. Pozwala na sklasyfikowanie towarów dla potrzeb:

 • obrotu międzynarodowego –  tworząc system umożliwiający dokonanie identyfikacji towarów
 • prowadzenia statystyk handlu zagranicznego,
 • Unii Europejskiej
 • obrotu wewnątrzwspólnotowego.

Nomenklatura Scalona nie obejmuje usług. Zatem identyfikacja usług w dalszym ciągu będzie opierała się o Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU). Jednakże, nie będzie brana pod uwagę wersja z roku 2008, ale zgodnie z jej najnowszą wersją z 2015 roku.

Jak wygląda nomenklatura scalona?

CN jest ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS). Nadzór nad CN sprawuje Komisja Europejska. Nomenklatura scalona na poziomie sześciu cyfr jest zbieżna z nomenklaturą HS. Zauważalny jest jej podział na:

 • sekcje (I-XXI),
 • działy (1-99)
 • pozycje
 • podpozycje.

Nomenklatura scalona zawiera dodatkowo przepisy wstępne, również takie, które odnoszą się do poszczególnych podpozycji CN oraz uwagi ogólne. Na terytorium Polski stosuje się 99 działów nomenklatury scalonej.

Przykładowe sekcje nomenklatury scalonej:

 • zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
 • gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
 • tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku
 • drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny
 • artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła
 • pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe
 • dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
Przykładowe kody CN

Do czego potrzebna jest nomenklatura scalona?

Chociaż CN nie jest wymagane na fakturze to umożliwia stwierdzenie przez nabywcę towaru jaką stawkę zastosował jego sprzedawca. CN będzie wymagane między innymi np. żeby stwierdzić czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia z podatku VAT czy też konieczności rozliczenia w oparciu o tzw. split payment (tzw. mechanizm podzielonej płatności). 

Gdzie szukać CN?

Nomenklatura scalona dostępna jest na stronie: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/cn2020/12,0.html

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *