Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

Ministerstwo Finansów zapowiedziało pakiet SLIM VAT 3

Jakie zmiany wprowadzi pakiet SLIM VAT 3?  Przede wszystkim zmiany obejmą obszary tj.:  poprawa płynności finansowej firm;  mniej formalności w rozliczaniu VAT w obrocie międzynarodowym;  szerszy zakres zwolnień z VAT;  mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT;  prostsze fakturowanie i mniej obowiązków;  obniżanie sankcji VAT;  konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji – prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej.  Nowe rozwiązania mają zwiększyć […]

Przekazanie kalendarzy i artykułów biurowych z logo firmy

Przedsiębiorcy często stosują różnego rodzaju zachęty, które mają pomóc zwiększyć im sprzedaż oraz zachować bardzo dobre stosunki z kontrahentami. Jedną z takich zachęt mogą być na przykład drobne prezenty. Prezent a podatek VAT Jak wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT każde nieodpłatne przekazanie towaru należące do przedsiębiorstwa, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do […]

Przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego w VAT

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwolnienie z podatku VAT przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 000 zł. Jeżeli natomiast podatnik rozpoczął wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku podatkowego i przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty […]

Krajowy System e – Faktur już od przyszłego roku

Z początkiem października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej ustawy obowiązywać będą od 1 stycznia 2022 r. i dają podatnikom możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur), jako jednej z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży. Od stycznia 2022 r. korzystanie z nich będzie dobrowolne, obowiązkowe […]

Pakiet SLIM VAT 2 już od 1 października 2021 roku!

SLIM VAT to szereg uproszczeń, które mają zdjąć z przedsiębiorców część dotychczasowych obowiązków związanych z rozliczaniem podatku VAT. Pakiet SLIM VAT 2 to już drugi zestaw rozwiązań z zakresu podatku od towarów i usług, bowiem pierwszy pakiet SLIM VAT wszedł w życie w styczniu tego roku. Pakiet SLIM VAT ma wejść w życie już nie […]