Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Faktura za leasing w Księdze Przychodów i Rozchodów

Czym jest leasing operacyjny?  Podczas trwania umowy leasingu operacyjnego składniki majątku pozostają w środkach trwałych leasingodawcy, który również ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca natomiast, ma prawo do zaliczenia rat leasingowych i opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów. Może również zaliczyć wszystkie wydatki na bieżącą eksploatację samochodu oraz koszty zakupu paliwa, a w przyszłości także kwotę wykupu składnika […]

Jakie konsekwencje w VAT grożą za niestosowanie MPP?

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), inaczej split payment, polega na płatności za towar lub usługę, zrealizowaną przez nabywcę specjalnym przelewem. Rachunek VAT tworzony jest przez bank automatycznie jako dodatkowe konto, do każdego rachunku założonego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obowiązkowe MPP  W Polsce mechanizm podzielonej płatności obowiązuje od lipca 2018 r. Od listopada 2019 r. jest obowiązkowy do faktur o wartości […]

Ministerstwo Finansów zapowiedziało pakiet SLIM VAT 3

Jakie zmiany wprowadzi pakiet SLIM VAT 3?  Przede wszystkim zmiany obejmą obszary tj.:  poprawa płynności finansowej firm;  mniej formalności w rozliczaniu VAT w obrocie międzynarodowym;  szerszy zakres zwolnień z VAT;  mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT;  prostsze fakturowanie i mniej obowiązków;  obniżanie sankcji VAT;  konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji – prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej.  Nowe rozwiązania mają zwiększyć komfort […]

Przekazanie kalendarzy i artykułów biurowych z logo firmy

Przedsiębiorcy często stosują różnego rodzaju zachęty, które mają pomóc zwiększyć im sprzedaż oraz zachować bardzo dobre stosunki z kontrahentami. Jedną z takich zachęt mogą być na przykład drobne prezenty. Prezent a podatek VAT Jak wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT każde nieodpłatne przekazanie towaru należące do przedsiębiorstwa, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu, imporcie […]

Przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego w VAT

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwolnienie z podatku VAT przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 000 zł. Jeżeli natomiast podatnik rozpoczął wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku podatkowego i przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł to on […]

Krajowy System e – Faktur już od przyszłego roku

Z początkiem października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej ustawy obowiązywać będą od 1 stycznia 2022 r. i dają podatnikom możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur), jako jednej z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży. Od stycznia 2022 r. korzystanie z nich będzie dobrowolne, obowiązkowe będą rok później. Czym są faktury ustrukturyzowane?  Faktury ustrukturyzowane to […]

Pakiet SLIM VAT 2 już od 1 października 2021 roku!

SLIM VAT to szereg uproszczeń, które mają zdjąć z przedsiębiorców część dotychczasowych obowiązków związanych z rozliczaniem podatku VAT. Pakiet SLIM VAT 2 to już drugi zestaw rozwiązań z zakresu podatku od towarów i usług, bowiem pierwszy pakiet SLIM VAT wszedł w życie w styczniu tego roku. Pakiet SLIM VAT ma wejść w życie już nie długo, bo 1 października 2021 r. Pytanie brzmi […]

Odliczenie VAT – kiedy nie jest możliwe?

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentów zakupowych jest nadrzędnym prawem podatnika, stanowiącym fundament zasady neutralności podatku od towarów i usług. Istnieją jednak sytuacje, gdzie ustawodawca zdecydował o ograniczeniu tego prawa. Komu przysługuje prawo do odliczenia VAT? Prawo do odliczenia VAT przysługuje czynnym podatnikom VAT, czyli przedsiębiorcom zobligowanym do rejestracji do VAT ze względu na rodzaj wykonywanych […]

Biała lista podatników VAT – czym jest i jakie dane zawiera?

Z dniem 1 września 2019 roku weszła w życie tzw. biała lista podatników VAT. Lista ta jest wykazem przydatnych informacji o przedsiębiorcach będących podatnikami VAT i w obrocie gospodarczym służy przede wszystkim do weryfikowania wiarygodności kontrahentów. Biała lista podatników VAT – wprowadzenie Biała lista podatników VAT zwana również jako wykaz podatników VAT, jest jedną ogólnodostępną i darmową bazą danych, zawierającą informacje […]

Jak poprawnie zaksięgować faktury prognozowane?

Koszty wynikające z faktur prognozujących zużycie energii elektrycznej, co do zasady, należy rozliczać w czasie jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Jednak jeśli w ocenie jednostki koszty te są nieistotne i dotyczą jednego roku obrotowego, można odnieść je w koszty jednorazowo, pod warunkiem że nie ma to negatywnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Powołując […]